Pateikties demonstravimas

Pradeda skaidrių demonstravimą.

Jei norite tai atlikti…

Choose Slide Show - Slide Show.

F5

Standartinėje juostoje spustelėkite

Pradėti nuo pirmos

Pateikties demonstravimas


Galite nurodyti skaidrių demonstravimo nuostatas pasirinkę Demonstravimas → Pateikties demonstravimo nuostatos.

Nurodykite, ar pateikties demonstravimas pradedamas esama skaidre, ar pirma skaidre → „LibreOffice“ pateikčių rengyklė → Bendrosios pateiktys.

Jei norite pradėti pateikties demonstravimą, atlikite vieną iš šių žingsnių:

Paremkite mus!