Dalijamoji medžiaga

Perkelia į dalijamosios medžiagos rodinį, kur galite keisti skaidrių mastelį, kad keletas skaidrių tilptų į viena spausdinamą puslapį.

Jei norite nurodyti, kiek skaidrių spausdinama viename puslapyje, pasirinkite Savybių juostoje spustelėkite norimą skaidrių Maketą.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Master Handout.


Paremkite mus!