Pastabos

Perkelia į pastabų rodinį, kur galite savo skaidrėse pridėti pastabas. Klausytojams pastabos pranešimo metu nerodomos.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteRodymas → Pastabos


Paremkite mus!