Pateiktis

Bendros skaidrių komandos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → Skaidrės rodymas


Skaidrės

Įterpia skaidrę po esamos pasirinktos skaidrės.

Skaidrės maketas

Atveria submeniu su skaidrių maketais.

Pakeisti skaidrės pagrindą

Rodo Prieinamų skaidrių pagrindų dialogo langus, kur galite pasirinkti struktūrą esamai skaidrei. Bet kokie objektai skaidrės dizaine įterpiami į esamą skaidrę.

Skaidrės kopija

Įterpia esamos skaidrės kopiją po esamos skaidrės.

Skaidrės išplėtimas

Sukuria naują skaidrę kiekvienam aukštesniam struktūros lygiui (vienu lygiu žemiau esantis struktūros tekstas perkeliamas į skaidrės pavadinimą) pasirinktoje pateiktyje. Struktūros tekstas perkeliamas į naujos skaidrės pavadinimą. Žemiau aukštesnio lygio esantis originalios skaidrės tekstas perkeliamas aukštyn vienu lygiu naujoje skaidrėje.

Pateikties demonstravimas

Pradeda skaidrių demonstravimą.

Paremkite mus!