Pateiktis

Bendros skaidrių komandos.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Toolbars - Presentation.


Skaidrės

Įterpia skaidrę po esamos pasirinktos skaidrės.

Skaidrės maketas

Opens a submenu with slide layouts.

Pakeisti skaidrės pagrindą

Rodo Prieinamų skaidrių pagrindų dialogo langus, kur galite pasirinkti struktūrą esamai skaidrei. Bet kokie objektai skaidrės dizaine įterpiami į esamą skaidrę.

Skaidrės kopija

Įterpia esamos skaidrės kopiją po esamos skaidrės.

Skaidrės išplėtimas

Sukuria naują skaidrę kiekvienam aukštesniam struktūros lygiui (vienu lygiu žemiau esantis struktūros tekstas perkeliamas į skaidrės pavadinimą) pasirinktoje pateiktyje. Struktūros tekstas perkeliamas į naujos skaidrės pavadinimą. Žemiau aukštesnio lygio esantis originalios skaidrės tekstas perkeliamas aukštyn vienu lygiu naujoje skaidrėje.

Pateikties demonstravimas

Pradeda skaidrių demonstravimą.

Paremkite mus!