Laukų taisymas

Įterpto lauko savybių taisymas.Jei norite taisyti įterptą lauką, dukart jį spragtelėkite.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Taisa → Laukai


Lauko tipas

Nustato lauko tipą.

Fiksuotas

Parodo įterpiamo lauko turinį.

Kintamasis

Parodo esamą lauko reikšmę.

Kalba

Parinkite lauko kalbą.

Formatas

Pasirinkite lauko rodymo formatą.

Paremkite mus!