Duplicate

Sukuria vieną ar kelias pasirinkto objekto kopijas.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Duplicate.

Lyg2+F3


Duplicate dialog

Objektų kopijavimas

Kopijų skaičius

Įrašykite, kiek kopijų norite sukurti.

Reikšmės iš atrankos

Icon Values

Įrašo pasirinkto objekto aukštį ir plotį atitinkamai X ašies ir Y ašies laukeliuose, parenka užpildymo spalvą pradžios laukelyje. Pasirinkto objekto posūkio kampas neįrašomas.

Išdėstymas

Nustato kopijos vietą ir posūkio kampą atsižvelgdamas į pažymėtą objektą.

X ašis

Įrašykite horizontalų atstumą nuo pasirinkto objekto centro iki kopijos. Teigiama reikšmė perkelia kopiją į dešinę, neigiama – į kairę.

Y ašis

Įrašykite vertikalų atstumą nuo pasirinkto objekto centro iki kopijos. Teigiama reikšmė perkelia kopiją žemyn, neigiama – aukštyn.

Kampas

Įrašykite kampą (nuo 0 iki 359), kuriuo norite pasukti kopiją. Teigiama reikšmė reiškia kopijos posūkį pagal laikrodžio rodyklę, neigiama - prieš laikrodžio rodyklę.

Didinimas

Nustato kopijos dydį.

Plotis

Įrašykite skaičių, kiek norite padidinti arba sumažinti kopijos plotį.

Aukštis

Įrašykite skaičių, kiek norite padidinti arba sumažinti kopijos aukštį.

Spalvos

Nustato pasirinkto objekto ir jo kopijos spalvas. Jei kuriate daugiau nei vieną kopiją, šios spalvos apibrėžia spalvos gradianto pradžios ir pabaigos taškus.

Pradžia

Pasirinkite objekto spalvą.

Pabaiga

Pasirinkite kopijos spalvą. Jei kuriate daugiau nei vieną kopiją, ši spalva bus pritaikyta paskutinei kopijai.

Numatyta

Dialogo lange matomų parinkčių reikšmės atstatomos į numatytąsias reikšmes, kokios jos buvo įdiegus programą.

warning

Atstatant numatytąsias nuostatas patvirtinimo neprašoma.


Paremkite mus!