Žvalgiklis

Atveria žvalgiklį, kuriame galite greitai pereiti prie kitos skaidrės arba judėti per atvertus failus.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


Tip Icon

Nuspauskite +Lyg2+F5, kad atvertumėte žvalgiklį, kai taisote pateiktį.


Žymeklis

Pakeičia pelės žymeklį rašikliu, kuriuo galite rašyti skaidrėje, ją demonstruodami. Rašiklio spalvos keisti negalite.

Piktograma

Žymeklis

Pirmoji

Peršokti į pirmą .

Pirmos skaidrės piktograma

Pirmoji

Ankstesnė

Perkelti atgal vieną .

Ankstesnės skaidrės   piktograma

Ankstesnė

Kita

Perkelti pirmyn per vieną.

Kitos skaidrės piktograma

Kita

Paskutinė

Perkelia į paskutinę .

Paskutinio įrašo piktograma

Paskutinė

Tempimo veiksena

Tempkite skaidres ir pavadintus objektus į esamą skaidrę. Galite įterpti skaidres ir pavadintus objektus tik iš įrašytų failų. Galite įterpti tik pavadintų objektų kopijas.

Piktograma

Įterpti hipersaitu

Piktograma

Įterpti saitu

Piktograma

Įterpti kopija

Įterpti hipersaitu

Skaidres įterpti hipersaitu (URL) į esamą skaidrę.

Įterpti saitu

Inserts slides as a link into the active slide.

Įterpti kopija

Įterpia skaidrės arba pavadinto objekto kopiją į esamą skaidrę.

Rodyti figūras

Submeniu galite pasirinkti rodyti visų figūrų sąrašą arba tik pavadintas figūras. Tempdami galite pergrupuoti figūras. Kai židiniu nustatote skaidrę ir paspaudžiate Tab klavišą, esamame rikiavime pažymima kita figūra.

Esamos skaidrės

Išvardijamos galimos skaidrės. Dukart spustelėję norimą skaidrę, ją aktyvuosite.

Atverti dokumentus

Išvardijami galimi „ LibreOffice“ failai. Pasirinkite failą, kurio turinį galite įterpti.

Paremkite mus!