Figūrų meniu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į kreivę

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į daugiakampį

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į trimatį vaizdą

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į trimatį pasuktą vaizdą

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į taškinės grafikos vaizdą

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į metafailą

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į kontūrą

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Išdėstyti→ Perkelti į priekį

Grafikos objektų mygtukų juostoje atverkite Išdėstymo priemones ir spustelėkite:

Icon In Front of Object

Perkelti į priekį

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Išdėstyti → Perkelti už objekto

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Behind Object

Perkelti už objekto

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Išdėstyti → Perstatyti

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

Perstatyti

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Grupuoti.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Skaidyti.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau tiesių ir kontekstiniame meniu pasirinkite Sujungti.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite tiesę, kurią sukūrėte sujungdami dvi ar daugiau tiesių ir kontekstiniame meniu pasirinkite Atskirti.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Figūros.

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Figūros → Sujungti.

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Figūros → Atimtis.

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Figūros → Sankirta.

Paremkite mus!