Intervalai

Atveriamas submeniu, iš kurio galima nustatyti teksto intervalus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Intervalai.


Viengubas

Veikiamajai pastraipai pritaikomas viengubas eilučių intervalas. Ši nuostata yra numatytoji.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 eilutės

Nustatomas pusantros eilutės intervalas tarp eilučių.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Dvigubas

Nustatomas dviejų eilučių dydžio intervalas tarp eilučių.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Didinti pastraipų intervalą

Padidinamas intervalas virš pažymėtos pastraipos.

Icon Increase Paragraph Spacing

Increase Paragraph Spacing

Mažinti pastraipų intervalą

Sumažinamas intervalas virš pažymėtos pastraipos.

Icon Decrease Paragraph Spacing

Decrease Paragraph Spacing

Didinti įtrauką

Per vieną tabuliavimo poziciją padidinama kairioji veikiamosios pastraipos arba langelio įtrauka. Jei pažymėtos kelios pastraipos, padidinama visų jų įtrauka.

Icon Increase Indent

Increase Indent

Mažinti įtrauką

Decreases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the previous default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is decreased.

Icon Decrease Indent

Decrease Indent

Paremkite mus!