Intervalai

Atveriamas submeniu, iš kurio galima nustatyti teksto intervalus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Intervalai.


Eilučių intervalas: 1

Veikiamajai pastraipai pritaikomas viengubas eilučių intervalas. Ši nuostata yra numatytoji.

Eilučių intervalas: 1,5

Nustatomas pusantros eilutės intervalas tarp eilučių.

Eilučių intervalas: 2

Nustatomas dviejų eilučių dydžio intervalas tarp eilučių.

Didinti pastraipų intervalą

Padidinamas intervalas virš pažymėtos pastraipos.

Mažinti pastraipų intervalą

Sumažinamas intervalas virš pažymėtos pastraipos.

Didinti įtrauką

Per vieną tabuliavimo poziciją padidinama kairioji veikiamosios pastraipos arba langelio įtrauka. Jei pažymėtos kelios pastraipos, padidinama visų jų įtrauka.

Mažinti įtrauką

Per vieną tabuliavimo poziciją sumažinama kairioji veikiamosios pastraipos arba langelio įtrauka. Jei anksčiau vienu metu padidinote kelių pastraipų įtrauką, šia komanda įtrauką galima sumažinti visoms pažymėtoms pastraipoms.

Paremkite mus!