Liudijimo peržiūra

Liudijimo peržiūros dialogo langas atveriamas makrokomandų saugumo lango kortelėje Patikimi šaltiniai spustelėjus mygtuką Peržiūrėti.

Liudijimo peržiūros lange yra tokios kortelės:

Bendra

Išsami informacija

Liudijimo adresas

Paremkite mus!