Paskyros nuostatų tikrinimas

Kai lange „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Laiškų komponavimas parenkate nuostatas, jas patikrinti galima spustelėjus mygtuką Išbandyti nuostatas.

(Rezultatų laukas)

Viršutinėje dialogo lango dalyje rodomi bandymo rezultatai.

Klaidos

Klaidų lauke rodomi bandymo metu įvykusių klaidų paaiškinimai.

Stabdyti

Jei norite nutraukti bandymą, spustelėkite mygtuką Stabdyti.

Paremkite mus!