Saugumo parinktys ir perspėjimai

Čia galima nustatyti saugumo parinktis ir perspėjimus apie dokumentuose paslėptą informaciją.

Jei norite tai atlikti…

Saugumo parinkčių kortelėje spustelėkite mygtuką Parinktys.


Saugumo parinkčių ir perspėjimų dialogo lange galima nustatyti tokias parinktis:

Įrašant arba siunčiant

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame yra žymėtų pataisų, versijų ar komentarų, įrašote arba siunčiate.

Spausdinant

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame yra žymėtų pataisų ar komentarų, spausdinate.

Pasirašant

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame yra žymėtų pataisų, versijų, laukų, nuorodų į kitus šaltinius (pavyzdžiui, susietų sekcijų ar susietų paveikslų) ar komentarų, pasirašote.

Kuriant PDF dokumentus

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame rodomos pataisos arba komentarai, eksportuojate PDF formatu.

Įrašant šalinti asmeninę informaciją

Pažymėkite šią parinktį, jei norite niekada nenorite įrašyti naudotojo duomenų kartu su failo savybėmis. Jei parinktis nepažymėta, naudotojo duomenis iš veikiamojo dokumento vis tiek galima pašalinti lange Failas → Savybės → Pagrindinės spustelėjus mygtuką Atstatyti savybes.

Įrašant siūlyti apsaugą slaptažodžiu

Pažymėkite šį langelį, jei norite, kad failo įrašymo lange visada būtų įgalinta parinktis Įrašyti su slaptažodžiu. Jei langelis nepažymėtas, numatytoji nuostata bus įrašyti failus be slaptažodžio.

Spustelint saitą reikalauti nuspausti „Vald“ klavišą, jei norima sekti saitu

Jei parinktis įgalinta, kai norėsite sekti saitu iš dokumento, spustelint turėsite nuspausti dar ir klavišą Vald. Jei parinktis nepažymėta, saitu galėsite sekti tiesiog jį spustelėję.

Blokuoti visus saitus iš dokumentų, kurie nėra patikimose vietose (žr. Makrokomandų saugumas)

Jei ši parinktis pažymėta, dokumentuose ne iš patikimų failų vietų (jos nurodomos makrokomandų saugumo dialogo lango kortelėje Patikimi šaltiniai) blokuojami susieti paveikslai. Šitaip taisyti dokumentus yra saugiau, jei tie dokumentai gauti iš nepatikimų vietų (pvz., interneto) ir nerimaujate dėl saugumo spragų paveikslų apdorojimo programinėje įrangoje. Saitų blokavimas reiškia, kad nepatikimuose dokumentuose paveikslai nebus rodomi – bus matomas tik vietaženklio rėmelis.

Paremkite mus!