Saugumo parinktys ir perspėjimai

Čia galima nustatyti saugumo parinktis ir perspėjimus apie dokumentuose paslėptą informaciją.

Jei norite tai atlikti…

Saugumo parinkčių kortelėje spustelėkite mygtuką Parinktys.


Saugumo parinkčių ir perspėjimų dialogo lange galima nustatyti tokias parinktis:

Įrašant arba siunčiant

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame yra žymėtų pataisų, versijų ar komentarų, įrašote arba siunčiate.

Spausdinant

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame yra žymėtų pataisų ar komentarų, spausdinate.

Pasirašant

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame yra žymėtų pataisų, versijų, laukų, nuorodų į kitus šaltinius (pavyzdžiui, susietų sekcijų ar susietų paveikslų) ar komentarų, pasirašote.

Kuriant PDF dokumentus

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad programa perspėtų, kai dokumentą, kuriame rodomos pataisos arba komentarai, eksportuojate PDF formatu.

Įrašant šalinti asmeninę informaciją

Select to always remove user data from file properties, comments and tracked changes. The names of authors in comments and changes will be replaced by generic values as "Author1", "Author2" and so forth. Time values will also be reset to a single standard value. If this option is not selected, you can still remove the personal information for the current document with the Reset Properties button on File - Properties - General.

Įrašant siūlyti apsaugą slaptažodžiu

Pažymėkite šį langelį, jei norite, kad failo įrašymo lange visada būtų įgalinta parinktis Įrašyti su slaptažodžiu. Jei langelis nepažymėtas, numatytoji nuostata bus įrašyti failus be slaptažodžio.

-click required to follow hyperlinks

If enabled, you must hold down the key while clicking a hyperlink to follow that link. If not enabled, a click opens the hyperlink.

Blokuoti visus saitus iš dokumentų, kurie nėra patikimose vietose (žr. Makrokomandų saugumas)

Jei ši parinktis pažymėta, dokumentuose ne iš patikimų failų vietų (jos nurodomos makrokomandų saugumo dialogo lango kortelėje Patikimi šaltiniai) blokuojami susieti paveikslai. Šitaip taisyti dokumentus yra saugiau, jei tie dokumentai gauti iš nepatikimų vietų (pvz., interneto) ir nerimaujate dėl saugumo spragų paveikslų apdorojimo programinėje įrangoje. Saitų blokavimas reiškia, kad nepatikimuose dokumentuose paveikslai nebus rodomi – bus matomas tik vietaženklio rėmelis.

Paremkite mus!