Atnaujinimas internetu

Čia parenkamos automatinio perspėjimo apie „LibreOffice“ naujinimus ir naujinimų atsiuntimo nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Atnaujinimas internetu.


note

Atnaujinimo internetu modulis įdiegiamas pagal numatytąsias nuostatas.


Atnaujinimo internetu parinktys

Automatiškai ieškoti naujinimų

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad naujinimų būtų ieškoma automatiškai. Tada pasirinkite intervalą, kaip dažnai turi būti ieškoma „LibreOffice“ naujinimų internetu. „LibreOffice“ gali tikrinti, ar yra naujinimų, kas dieną, kas savaitę arba kas mėnesį, kai yra veikiantis interneto ryšys. Jei interneto ryšiui naudojate įgaliotąjį serverį, nurodykite jo nuostatas lange → Internetas → Įgaliotasis serveris.

Kai bus rastas naujinimas, ties piktograma meniu juostoje atsiras apie tai informuojantis tekstas. Atnaujinimo piktograma Spustelėkite piktogramą, jei norėsite pradėti atnaujinimą.

Jei automatinį tikrinimą išjungsite, piktograma meniu juostoje nebus rodoma.

Kas dieną

Naujinimų ieškoma kartą per dieną.

Kas savaitę

Naujinimų ieškoma kartą per savaitę. Tai numatytoji nuostata.

Kas mėnesį

Naujinimų ieškoma kartą per mėnesį.

Tikrinti dabar

Iš karto patikrinama, ar yra naujinimų.

Atsiuntimų vieta

Rodomas aplankas, į kurį bus įrašomi automatiškai atsiųsti naujinimų failai.

Automatiškai atsiųsti naujinimus

Jei ši parinktis pažymėta, naujinimai bus automatiškai atsiunčiami į nurodytą aplanką.

Keisti

Spustelėkite šį mygtuką, jei norite pakeisti atsiuntimų vietos aplanką.

Agentas

Jei parinktis pažymėta, į serverį bus perduodama informacija apie turimą „LibreOffice“ versiją, operacinę sistemą ir pagrindinę aparatinę įrangą. Ši informacija reikalinga naujinimo siuntimui optimizuoti.

Paremkite mus!