Laiškų komponavimas

Čia nurodoma naudotojo informacija ir serverio nuostatos, naudojamos laiškų blankams kurti ir siųsti el. paštu.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Laiškų komponavimas.


Naudotojo informacija

Čia įvedama naudotojo informacija, naudotina el. paštu siunčiamuose laiškuose.

Vardas

Įveskite savo vardą.

El. paštas

Įveskite atsakymams skirtą savo el. pašto adresą.

Atsakymus siųsti kitu adresu

Jei ši parinktis pažymėta, atsakymams bus naudojamas kitas jūsų nurodytas adresas.

Adresas atsakymams

Įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėsite gauti atsakymus.

Outgoing Email Server (SMTP Only)

Čia nurodomos išsiunčiamų laiškų serverio nuostatos.

Serverio vardas

Įveskite SMTP serverio vardą.

Prievadas

Įveskite SMTP serverio prievadą.

Naudoti saugų ryšį (SSL)

Pažymėjus šią parinktį, el. laiškams siųsti, kai tai įmanoma, bus naudojamas saugus ryšys.

Serverio tapatumo nustatymas

Atveriamas serverio tapatumo nustatymo dialogo langas, kuriame galima nurodyti serverio tapatumo nustatymo nuostatas laiškams saugiu el. paštu siųsti.

Išbandyti nuostatas

Atveriamas paskyros nuostatų tikrinimo dialogo langas patikrinti, ar nurodytos tinkamos serverio nuostatos.

Paremkite mus!