Patikimi šaltiniai

Šioje makrokomandų saugumo dialogo lango kortelėje parenkamos patikimų liudijimų ir patikimų failų vietų nuostatos.

Patikimi liudijimai

Patikimų liudijimų sąrašas.

Peržiūrėti

Atveriamas pažymėto liudijimo peržiūros langas.

Šalinti

Pažymėtas liudijimas pašalinamas iš patikimų liudijimų sąrašo.

Patikimos failų vietos

Makrokomandos dokumentuose vykdomos tik jei dokumentas atvertas iš čia nurodytų vietų.

Pridėti

Atveriamas aplanko parinkimo langas. Nurodykite aplanką, iš kurio atvertuose dokumentuose bus leidžiama vykdyti visas makrokomandas.

Šalinti

Pažymėtas aplankas pašalinamas iš patikimų failų vietų sąrašo.

Paremkite mus!