Saugumo lygmuo

Pasirinkite vieną iš keturių makrokomandų saugumo lygmenų. Kiekvienu lygmeniu nustatomos kitokios parinktys makrokomandoms vykdyti. Jei makrokomandas leidžiama vykdyti aukštesniame lygmenyje, jas bus leidžiama vykdyti ir visuose žemesniuose lygmenyse.

Labai aukštas

Leidžiama vykdyti tik makrokomandas iš patikimų failų vietų. Visos kitos makrokomandos, nesvarbu, pasirašytos ar ne, uždraudžiamos.

Patikimas failų vietas galima nurodyti kortelėje Patikimi šaltiniai. Visas makrokomandas iš patikimų failų vietų bus leidžiama vykdyti.

Aukštas

Only macros from trusted sources and signed macros (from any source) are allowed to run. Macros that are neither from a trusted source nor signed are disabled.

Patikimus šaltinius galima nurodyti kortelėje Patikimi šaltiniai. Leidžiama vykdyti tik pasirašytas makrokomandas iš patikimų šaltinių. Taip pat leidžiama vykdyti visas makrokomandas iš patikimų failų vietų.

Vidutinis

Prašoma patvirtinti makrokomandų iš nežinomų šaltinių vykdymą.

Patikimus šaltinius galima nurodyti kortelėje Patikimi šaltiniai. Leidžiama vykdyti pasirašytas makrokomandas iš patikimų šaltinių. Taip pat leidžiama vykdyti visas makrokomandas iš patikimų failų vietų. Prieš vykdant bet kokią kitą makrokomandą reikalaujama patvirtinimo.

Žemas (nerekomenduojamas)

Makrokomandos vykdomos neprašant patvirtinimo. Pasirinkite šią nuostatą, jei tikrai žinote, kad visi atveriami dokumentai saugūs.

Makrokomandos gali būti nustatytos vykdyti automatiškai, jomis galima atlikti kenkėjiškus veiksmus, pavyzdžiui, pašalinti ar pervardyti failus. Šios nuostatos nerekomenduojama rinktis, jei atveriate kitų žmonių parengtus dokumentus.

Paremkite mus!