Java paleidimo parametrai

Šiame lange galima nurodyti nebūtinus „Java“ programų vykdymo terpės (JRE) parametrus. Čia nurodyti parametrai galios bet kuriai JRE.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Kitos parinktys.


Java paleidimo parametras

Įveskite JRE paleidimo parametrą taip, kaip tai darytumėte paleisdami JRE iš komandinės eilutės. Spustelėję mygtuką „Pridėti“ parametrą įtrauksite į naudojamų parametrų sąrašą.

Note Icon

Adresuose nenaudokite kaitos ženklų ir kabučių.


Pavyzdžiui, jei norite sistemos savybę „savyb“ nukreipti į aplanką, įveskite tokį parametrą:

-Dsavyb=c:\program files\java

Jei JRE terpėje norite įjungti derinimą, nurodykite tokius parametrus:

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Note Icon

Pakeitimai įsigalios, kai paleisite „LibreOffice“ iš naujo.


Priskirti paleidimo parametrai

Čia išvardinti visi priskirti JRE paleidimo parametrai. Jei norite pašalinti paleidimo parametrą, jį pažymėkite ir spustelėkite mygtuką Šalinti.

Pridėti

Įvestas JRE paleidimo parametras įtraukiamas į priskirtų parametrų sąrašą.

Taisyti

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima taisyti pažymėtą JRE paleidimo parametrą.

Å alinti

Pašalinamas pažymėtas JRE paleidimo parametras.

Paremkite mus!