Kitos parinktys

Nurodomos „Java“ terpės ir „LibreOffice“ suderinamumo parinktys, parenkama, kurią „Java“ programų vykdymo terpę naudoti. Taip pat nustatoma, ar įgalinti eksperimentines (nestabilias) programos funkcijas, pavyzdžiui, makrokomandų įrašymą. Iš čia taip pat galima atverti sudėtingesnės programos sąrankos langą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Kitos parinktys.


Kitų parinkčių lango nuotrauka

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Java parinktys

note

The current list of LibreOffice modules and resources that depends on Java is available in the wiki.


Naudoti Java terpę

Kai ši parinktis įgalinta, „LibreOffice“ pakete galima naudoti „Java“ programas. Kai tik „Java“ programa kreipiasi į standųjį diską, parodomas pranešimas.

Įdiegtos Java terpės (JRE)

Iš šio sąrašo pasirenkama naudotina „Java“ programų vykdymo terpė (JRE). Kai kuriose sistemose gali tekti šiek tiek palaukti, kol sąrašas bus užpildytas. Kai kuriose reikės paleisti „LibreOffice“ iš naujo, kad pakeitimai įsigaliotų. JRE diegimo vieta rodoma po sąrašo lauku.

Numatytąją operacinės sistemos JRE terpę galima pakeisti vienu iš šių būdų:

Pridėti

Nurodomas šakninio JRE aplanko kompiuteryje kelias. Kelias parenkamas toliau aprašomame dialogo lange.

Parametrai

Atveriamas Java paleidimo parametrų dialogo langas.

Klasės adresas

Atveriamas Klasės adreso dialogo langas.

Papildomos funkcijos

Įgalinti eksperimentines funkcijas

Įgalinamos programos funkcijos, kurios dar nėra baigtos arba turi žinomų klaidų. Šios funkcijos kiekvienoje programos versijoje gali skirtis, arba tokių funkcijų gali nebūti visai.

Įgalinti makrokomandų įrašymą

Įjungiama galimybė įrašyti makrokomandas. Pažymėjus parinktį atsiranda meniu komanda Priemonės → Makrokomandos → Įrašyti makrokomandą.

Sudėtingesnė sąranka

Atveriamas sudėtingesnės sąrankos langas, kuriame galima pakeisti įvairias „LibreOffice“ programos nuostatas ir sąranką.

Paremkite mus!