Sudėtingesnė sąranka

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Parinktys → LibreOffice → Kitos parinktys ir spustelėkite mygtuką Sudėtingesnė sąranka.


Atveriamas sudėtingesnės sąrankos langas, kuriame galima parinkti papildomas „LibreOffice“ nuostatas. Sudėtingesnės sąrankos lange galima keisti šimtus „LibreOffice“ sąrankos parametrų, kurių dauguma neprieinami per naudotojo sąsają ar parinkčių dialogo langus.

Warning Icon

Sudėtingesnėje sąrankoje galima keisti ir įrašyti tokias nuostatas, kurios, netinkamai parinktos, gali sugadinti „LibreOffice“ naudotojo profilį. Naudotojo profilis netgi gali tapti nebetinkamu naudoti „LibreOffice“ programoje. Keiskite šias nuostatas tik jei tikrai žinote, ką darote.


Tip Icon

Sudėtingesnės sąrankos nuostatos neturi įtakos pačiai „LibreOffice“ programai, įdiegtai kompiuteryje.


Teksto paieškos įvesties laukelis

Čia įveskite norimos nuostatos pavadinimą. Tada spustelėkite mygtuką Ieškoti.

Mygtukas „Ieškoti“

Spustelėjus šį mygtuką, pradedama įvesties laukelyje įrašyto teksto paieška nuostatų medyje.

Nuostatų medis

Visos nuostatos hierarchiškai pateikiamos medžio struktūroje. Jei norite išskleisti nuostatų grupę, dukart spustelėkite ženklą (+). Kai nuostata matoma medyje, ją galima taisyti.

Nuostatos pavadinimas

Šiame stulpelyje rodomi nuostatų pavadinimai.

Savybė

Čia rodomas nuostatos savybės pavadinimas.

Tipas

Nurodomas savybės tipas. Galimi tipai yra šie:

Reikšmė

Esama savybės reikšmė.

Taisyti

Atveriamas dialogo langas nuostatai taisyti.

tip

Dukart spustelėkite nuostatos eilutėje, kad galėtumėte taisyti ilgas tekstines reikšmes arba perjungti logines.


Atstatyti

Atstatomi visi dialogo lange atlikti pakeitimai.

Paremkite mus!