Išsamios skaičiavimų nuostatos

Nustatomos eilutės tipo reikšmių konvertavimo į skaitines reikšmes, langelių nuorodas bei datos ir laiko reikšmes taisyklės. Šios taisyklės reikalingos skaičiuoklės funkcijoms (pavyzdžiui, INDIRECT), kurios nuorodas nuskaito kaip eilutės tipo reikšmę, arba datos ir laiko funkcijoms, kurių argumentai yra lokalės ar ISO 8601 formato eilutės tipo reikšmės.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Formulės ir parinkčių grupėje Išsamios skaičiavimų nuostatos spustelėkite mygtuką Parinkti… button.


Turinio konvertavimas į skaičius

Konvertavimas iš teksto į skaičius

Nurodoma, ką daryti, kai aritmetinės operacijos operando ar funkcijos argumento vietoje aptinkamas tekstas, nors tikimasi skaičiaus. Vienareikšmiškai konvertuoti galima tik sveikuosius skaičius, įskaitant eksponentes, taip pat datą ir laiką, užrašytą ISO 8601 standartą atitinkančiais išplėstiniais formatais su skirtukais. Trupmeninių skaičių su trupmenos skirtukais ir ISO 8601 standarto neatitinkančios datų išraiškos priklauso nuo lokalės. Atminkite, kad konvertuojant nuo lokalės priklausomas išraiškas gauta skaitinė reikšmė gali skirtis priklausomai nuo lokalės!

Generuoti klaidos pranešimą #REIKŠMĖ!: Radus tekstą ten, kur tikėtasi skaitinės reikšmės, bus parodomas klaidos pranešimas #REIKŠMĖ!. Pavyzdžiui, dėl "123,45" bus rodomas klaidos pranešimas #REIKŠMĖ!, o dėl 123,45 – ne.

Prilyginti nuliui: Tekstas, rastas ten, kur tikėtasi skaitinės reikšmės, bus suprantamas kaip skaičius „nulis“. Pavyzdžiui, "123,45" bus prilyginama nuliui, o 123,45 – ne.

Convert only if unambiguous: If the text represents a valid and unambiguous numeric value, convert it. Example: "123.456" will generate a #VALUE! error because the text contains a separator, while "123456" will not.
See Converting Text to Numbers for details.

Konvertuoti ir nuo lokalės priklausomas išraiškas: Į skaičius bus konvertuojamas tekstas, reiškiantis skaičių ir kurioje nors lokalėje. Pavyzdžiui, "123,45" yra teisingas skaičius kai kuriose lokalėse, kur kablelis naudojamas kaip trupmenos skirtukas.

Tuščią eilutę prilyginti nuliui

Šia parinktimi nurodoma, kaip interpretuoti tuščia eilutę aritmetinėse operacijose. Jei parinkties „Konvertavimas iš teksto į skaičius“ reikšmę nustatėte „Generuoti klaidos pranešimą #REIKŠMĖ!“ arba „Prilyginti nuliui“, čia negalėsite pasirinkti, ar konvertuojant tuščią eilutę bus sukurtas klaidos pranešimas, ar tuščia eilutė bus prilyginta nuliui. Kitais atvejais galima pasirinkti, kaip interpretuoti tuščią eilutę.

Nuorodų sintaksė eilutės tipo nuorodoms

Formulių sintaksė nuorodų, užrašytų eilutės tipo parametrais, analizei. Ji taikoma skaičiuoklės funkcijoms (pavyzdžiui, INDIRECT), kurios nuorodas nuskaito kaip eilutės tipo reikšmę.

Apply those settings to current document only

Mark this checkbox to apply the settings to the document only.

Paremkite mus!