„Basic IDE“ parinktys

Čia parenkamos integruotosios programavimo aplinkos (angl. Integrated Development Environment) „Basic IDE“ nuostatos. Ši aplinka skirta „Basic“ kalba užrašytoms makrokomandoms taisyti.

warning

This feature is experimental and may produce errors or behave unexpectedly. To enable it anyway, choose - LibreOffice - Advanced and select Enable experimental features checkbox.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Basic IDE.


Kodo užbaigimas

Ši funkcija padeda „Basic“ programuotojui greičiau užbaigti rašomą kodą, išvengti klaidų.

Įgalinti kodo užbaigimą

Display methods of a Basic object. Code completion will display the methods of a Basic object, provided the object is a UNO extended type, and the option "Use extended types" is also on. It does not work on a generic Object or Variant Basic types.

Kai kintamasis yra UNO sąsaja arba struktūra, po kintamojo vardo surinkus tašką pasirodys galimų metodų ir kintamųjų sąrašas (pvz., aKint. [sąrašas] ). Norimą metodą ar kintamąjį galima pažymėti rodyklių klavišais. Jei norite įterpti pažymėtą elementą, paspauskite įvedimo klavišą arba dukart spustelėkite elementą pelės klavišu. Jei norite užverti sąrašą, paspauskite grįžties klavišą.

Jei renkant metodo pavadinimą vieną kartą paspausite klavišą Tab, pavadinimas bus užbaigtas pažymėtu elementu. Jei Tab klavišą spausite daugiau kartų, paeiliui bus keičiami surinktą pradžią atitinkantys metodų pavadinimai. Pavyzdžiui, jei surinkote aKint.aMetod, paeiliui bus keičiami pavadinimai aMetod1, aMetodas2, aMetodas3, o kiti elementai nebus paslėpti.

Pavyzdys:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

yra tinkamas kintamojo aprašas, o jo metodai iškviečiami surinkus tašką:


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Kodo siūlymai

Čia pateikiama keletas pagalbinių priemonių „Basic“ programuotojui.

Automatiškai taisyti

Renkant tekstą taisomas „Basic“ kintamųjų ir bazinių žodžių raidžių lygis. „LibreOffice“ „Basic IDE“ aplinkoje automatiškai taisomi „Basic“ sakiniai ir kintamieji kodo stiliui ir skaitomumui pagerinti. Taisymai pagrįsti programos kintamųjų aprašais ir atpažintomis „LibreOffice Basic“ komandomis.

Pavyzdys:


  Dim intVar as Integer
 

Jei programuodami surinksite Intvar, šis kintamojo vardas bus pataisytas į intVar, nes toks raidžių lygis nurodytas kintamojo intVar apraše.

Baziniai „Basic“ kalbos žodžiai taip pat taisomi automatiškai (bazinių žodžių sąrašas gaunamas iš analizatoriaus).

Pavyzdžiai:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Automatiškai uždaryti kabutes

Automatiškai uždaromos atviros kabutės. Kaskart surinkus atidaromąsias kabutes „LibreOffice“ „Basic IDE“ aplinkoje uždaromosios kabutės bus įterpiamos automatiškai. Tai ypač patogu, kai „Basic“ programos kode reikia įvesti teksto eilutę.

Automatiškai uždaryti skliaustus

Automatiškai uždaromi atviri skliaustai. Kaskart surinkus atidarantįjį skliaustą „(“, „LibreOffice“ „Basic IDE“ aplinkoje uždaromasis skliaustas „)“ bus įterptas automatiškai.

Automatiškai užbaigti procedūras

Automatiškai įterpiami baigiamieji procedūrų sakiniai. Kaskart surinkus sakinį Sub arba Function ir paspaudus įvedimo klavišą, „LibreOffice“ „Basic IDE“ aplinkoje baigiamasis sakinys End Sub arba End Function bus įterptas automatiškai.

Kalbos funkcijos

Naudoti išplėstinius tipus

Allow UNO object types as valid Basic types. This feature extends the Basic programming language standard types with the LibreOffice UNO types. This allows the programmer to define variables with the right UNO type and is necessary for the code completion feature.

Pavyzdys:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Warning Icon

Išplėstinių UNO tipų naudojimas „Basic“ programose gali apriboti šių programų suderinamumą su kitais raštinės programų paketais.


Paremkite mus!