Ryšiai

Nustatoma, kaip telkiami duomenų šaltinių ryšiai.

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ duomenų bazių programa → Ryšiai.


Ryšių telkinys

Įgalinti ryšių telkinį

Nurodoma, ar ryšiai turi būti telkiami.

„LibreOffice“ žinomos tvarkyklės

Rodomas aprašytų tvarkyklių sąrašas ir ryšių duomenys.

Dabartinė tvarkyklė

Po sąrašu rodomas šiuo metu pasirinktos tvarkyklės pavadinimas.

Aktyvinti telkinį šiai tvarkyklei

Jei norite telkti tvarkyklės ryšį, pažymėkite norimą tvarkyklę sąraše, o tada – langelį Aktyvinti telkinį šiai tvarkyklei.

Laiko limitas (sek.)

Nurodomas laikas sekundėmis, po kurio sutelktas ryšys nutraukiamas. Laiko limitas gali būti nuo 30 iki 600 sekundžių.

Paremkite mus!