Ryšiai

Nustatoma, kaip telkiami duomenų šaltinių ryšiai.

Ryšių parinkčių lange galima nustatyti, kad nebereikalingi ryšiai nebūtų iš karto šalinami, bet išlaikomi tam tikrą laiką. Jei per tą laiką prireiks naujo duomenų šaltinio ryšio, bus galima panaudoti esamą laisvą ryšį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ duomenų bazių programa → Ryšiai.


Ryšių telkinys

Įgalinti ryšių telkinį

Nurodoma, ar ryšiai turi būti telkiami.

„LibreOffice“ žinomos tvarkyklės

Rodomas aprašytų tvarkyklių sąrašas ir ryšių duomenys.

Dabartinė tvarkyklė

Po sąrašu rodomas šiuo metu pasirinktos tvarkyklės pavadinimas.

Aktyvinti telkinį šiai tvarkyklei

Jei norite telkti tvarkyklės ryšį, pažymėkite norimą tvarkyklę sąraše, o tada – langelį Aktyvinti telkinį šiai tvarkyklei.

Laiko limitas (sek.)

Nurodomas laikas sekundėmis, po kurio sutelktas ryšys nutraukiamas. Laiko limitas gali būti nuo 30 iki 600 sekundžių.

Paremkite mus!