Duomenų šaltinių parinktys

Nustatomos bendrosios duomenų šaltinių „LibreOffice“ programoje parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ duomenų bazių programa.


Ryšiai

Nustatoma, kaip telkiami duomenų šaltinių ryšiai.

Duomenų bazės

Čia galima pridėti, taisyti arba šalinti duomenų bazes iš registruotų duomenų bazių sąrašo. Duomenų bazę būtina užregistruoti „LibreOffice“ programoje, kad ji būtų matoma lange Rodymas → Duomenų šaltiniai.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!