Kompleksinė teksto struktūra

Čia nustatomos kompleksinės teksto struktūros dokumentų parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.


Kompleksinės teksto struktūros parinkčių lango nuotrauka

Kompleksinės teksto struktūros kalbos

Eiliškumo tikrinimas

Kai kuriose kalbose, pavyzdžiui, tajų, yra taisyklės, draudžiančios tam tikrus rašmenis naudoti greta kitų rašmenų. Jei eiliškumo tikrinimas įgalintas, „LibreOffice“ programa neleis vienų rašmenų surinkti greta kitų, jei tai draudžia kalbos taisyklės.

Naudoti eiliškumo tikrinimą

Įgalinamas eiliškumo tikrinimas tam tikroms kalboms, pavyzdžiui, tajų.

Riboti spausdinimą

Neleidžiama ne tik surinkti, bet ir spausdinti draudžiamų rašmenų kombinacijų.

Žymeklio valdymas

Čia galima parinkti žymeklio judėjimo ir teksto žymėjimo metodą mišrios krypties tekstui (rašymas iš dešinės į kairę naudojamas kartu su rašymu iš kairės į dešinę).

Loginis

Rodyklės dešinėn klavišu žymeklis perkeliamas teksto pabaigos link. Rodyklės kairėn klavišu žymeklis perkeliamas teksto pradžios link.

Vizualus

Rodyklės dešinėn klavišu žymeklis perkeliamas į dešinę. Rodyklės kairėn klavišu žymeklis perkeliamas į kairę.

Bendrosios parinktys

Skaitmenys

Parenkamas visose „LibreOffice“ programose naudotinas skaitmenų, esančių tekste, objektų tekste, laukuose ir valdikliuose, tipas. Ši parinktis netaikoma tik langeliams skaičiuoklėje „LibreOffice Calc“.

Šios nuostatos reikšmė įrašoma ne dokumente, o „LibreOffice“ programos sąrankoje.

Paremkite mus!