Paieška japonų kalba

Nustatomos paieškos japonų kalba parinktys.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Kalbos nuostatos → Paieška japonų kalba.


Laikoma lygiaverčiais

Nurodomi paieškos požymiai, laikytini lygiaverčiais.

Nepaisoma

Nurodomi rašmenis, kurių paieškoje reikia nepaisyti.

Paremkite mus!