Azijos kalbų išdėstymas

Čia parenkamos numatytosios Azijos kalbų teksto tipografinės nuostatos.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Kalbos nuostatos → Azijos kalbų išdėstymas.


Azijos kalbų išdėstymo parinkčių lango nuotrauka

Sanglauda

Nustatomos numatytosios rašmenų sanglaudos parinktys.

Vakarų Europos tekstas

Nustatoma, kad sanglauda būtų taikoma tik Vakarų Europos kalbų tekstui.

Vakarų Europos tekstas ir Azijos skyryba

Nustatoma, kad sanglauda būtų taikoma Vakarų Europos kalbų tekstui ir Azijos kalbų skyrybai.

Tarpai tarp rašmenų

Nustatomos numatytosios tarpų tarp rašmenų Azijos kalbų tekste, lentelių langeliuose, grafikos objektuose parinktys.

Jokio glaudinimo

Nurodoma visiškai nespausti rašmenų.

Spausti tik skyrybą

Nurodoma spausti tik skyrybos ženklus.

Suspausti skyrybą ir japonų kaną

Nurodoma spausti skyrybos ir japonų kanos ženklus.

Pirmieji ir paskutiniai rašmenys

Čia nustatomos „pirmųjų“ ir „paskutinių“ rašmenų parinktys. Dialogo lange, atveriamame komanda Formatas → Azijos šriftai, galima nurodyti, ar draudžiamų rašmenų sąrašas taikytinas rašmenims eilutės pradžioje, ar pabaigoje.

Kalba

Parenkama kalba, kuriai norima nurodyti pirmuosius ir paskutinius rašmenis.

Numatyta

Jei parinktis Numatyta pažymėta, kiti du laukeliai automatiškai užpildomi numatytaisiais parinktos kalbos rašmenimis.

Ne eilutės pradžioje:

Nurodomi rašmenys, kurie neturi būti paliekami vieni eilutės pradžioje. Jei rašmuo iš šio sąrašo atsiduria eilutės pradžioje po eilutės lūžio, toks rašmuo bus automatiškai perkeltas į ankstesnės eilutės pabaigą. Pavyzdžiui, šauktukas sakinio pabaigoje niekada nebus eilutės pradžioje, jei bus įtrauktas į sąrašą Ne eilutės pradžioje.

Ne eilutės pabaigoje:

Nurodomi rašmenys, kurie neturi būti paliekami vieni eilutės pabaigoje. Jei, pradėjus naują eilutę, rašmuo iš šio sąrašo atsiduria eilutės pabaigoje, toks rašmuo bus automatiškai perkeltas į kitos eilutės pradžią. Pavyzdžiui, valiutos simbolis, turintis būti prieš skaičių, niekada nebus eilutės pabaigoje, jei bus įtrauktas į sąrašą Ne eilutės pabaigoje.

Paremkite mus!