Papildomos kalbų parinktys

Čia galima nustatyti daugiau papildomų kalbų parinkčių.

Note Icon

Kortelės Paieška japonų kalba ir Azijos kalbų išdėstymas matomos tik tuomet, jei kortelėje Kalba buvo įgalinta Azijos rašybos tikrinimo kalbos parinktis ir parinkčių langas buvo atvertas iš naujo. Kortelė Kompleksinė teksto struktūra matoma tik jei įgalinta kompleksinės teksto struktūros parinktis.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Kalbos nuostatos.


Kalbos nuostatos

Čia parenkamos numatytosios kalbos ir kitos lokalės nuostatos.

Rašymo pagalba

Čia nustatomos rašybos tikrinimo, tezauro ir žodžių kėlimo parinktys.

Paieška japonų kalba

Nustatomos paieškos japonų kalba parinktys.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Azijos kalbų išdėstymas

Čia parenkamos numatytosios Azijos kalbų teksto tipografinės nuostatos.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Kompleksinė teksto struktūra

Čia nustatomos kompleksinės teksto struktūros dokumentų parinktys.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!