Kalbos nuostatos

Čia parenkamos numatytosios kalbos ir kitos lokalės nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Choose - Languages and Locales - General.


Kalbos parinkčių lango nuotrauka

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Naudotojo sąsajos kalba

Kalba

Čia parenkama naudotojo sąsajos – meniu, dialogo langų, žinyno – kalba. Kad kalbos pasirinkimas būtų galimas, turi būti įdiegtas bent vienas papildomas kalbos paketas arba daugiakalbė „LibreOffice“ versija.

Reikšmė „Numatytoji“ atitinka operacinės sistemos naudotojo sąsajos kalbą. Jei tokios kalbos nėra „LibreOffice“ diegimo pakete, numatytąja nustatoma „LibreOffice“ diegimo kalba.

note

If the language you are after is not in the list, download the corresponding language pack from the LibreOffice website.


Lokalė

Parenkama šalies lokalės nuostata. Nuo jos priklauso numeravimo, valiutos ir matavimo vienetų nuostatos.

Reikšmė „Numatytoji“ atitinka operacinėje sistemoje nustatytos lokalės pavadinimą.

Naujoji lokalės nuostata bus pradėta taikyti iš karto. Vis dėlto, kai kurie pagal ankstesnes numatytąsias nuostatas pritaikyti formatai gali pasikeisti tik įkėlus dokumentą iš naujo.

Valiuta

Nurodoma numatytoji valiuta, pagal kurią bus pritaikomas valiutos ir valiutos laukų formatas. Jei pakeisite lokalės nuostatą, numatytoji valiuta pasikeis automatiškai.

Numatytoji reikšmė taikoma valiutos, priskirtos parinktai lokalei, formatui.

Jei pakeisite lauko Valiuta reikšmę, ji bus pritaikyta visiems tuo metu atvertiems dokumentams – atitinkamai pasikeis atvaizduojamas valiutos formatas dialogo languose ir piktogramose, susijusiose su valiutos formatu tuose dokumentuose.

Trupmenos skirtukas: Iš lokalės nuostatų

Nurodoma įterpti operacinėje sistemoje nustatytą trupmenos skirtuką, kai paspaudžiamas atitinkamas klaviatūros skaitmenų srities klavišas.

Jei ši parinktis įgalinta, paspaudus klaviatūros skaitmenų srities trupmenos skirtuko klavišą bus įterpiamas rašmuo, rodomas skliausteliuose po parinkties pavadinimo „Iš lokalės nuostatų“. Jei parinktis išjungta, trupmenos skirtuko ženklas bus parinktas pagal klaviatūros tvarkyklės nuostatas.

Datos atpažinimo šablonai

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Rašybos tikrinimo kalba

Nustatoma rašybos tikrinimo, tezauro ir žodžių kėlimo žodynų kalba.

Dokumento kalbos parinkimas

warning

Rašybos tikrinimas parinktai kalbai veikia tik tuomet, kai yra įdiegtas atitinkamos kalbos paketas. Kalbos pavadinimas pažymimas varnele, jei tai kalbai yra aktyvintas rašybos tikrinimas.


Vakarų Europos

Parenkama rašybos tikrinimo kalba Vakarų Europos pagrindo abėcėlę naudojančioms kalboms.

Rodyti sąsajos elementus rašymui Rytų Azijos kalbomis

Įgalinamas Azijos kalbų suderinamumas. „LibreOffice“ programose bus galima keisti atitinkamas rašymo Azijos kalbomis nuostatas.

Jei norėsite rašyti kiniškai, japoniškai ar korėjietiškai, šių kalbų suderinamumą bus galima įgalinti iš naudotojo sąsajos.

Azijos

Parenkama rašybos tikrinimo kalba Azijos pagrindo abėcėlę naudojančioms kalboms.

Rodyti sąsajos elementus dvikrypčiam rašymui

Įgalinamas dvikrypčio rašymo suderinamumas. „LibreOffice“ programose bus galima keisti atitinkamas dvikrypčio rašymo nuostatas.

Kompleksinės teksto struktūros kalbos

Complex text layout

Parenkama rašybos tikrinimo kalba kompleksinės teksto struktūros kalboms.

Tik dabartiniam dokumentui

Nurodoma, kad numatytųjų kalbų nuostatos būtų taikomos tik veikiamajam dokumentui.

Kitos kalbos nuostatos

Nepaisyti sistemos kalbos

Nustatoma, ar paisyti operacinės sistemos įvesties kalbos (klaviatūros išdėstymo) pakeitimų. Jei parinktis pažymėta, pakeitus klaviatūros išdėstymą ir renkant naują tekstą, tekstui bus pritaikyta dokumento ar pastraipos kalba, o ne pakeista įvesties kalba.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!