Kalbos nuostatos

Čia parenkamos numatytosios kalbos ir kitos lokalės nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Kalbos nuostatos → Kalba.


Kalbos parinkčių lango nuotrauka

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Naudotojo sąsajos kalba

Kalba

Čia parenkama naudotojo sąsajos – meniu, dialogo langų, žinyno – kalba. Kad kalbos pasirinkimas būtų galimas, turi būti įdiegtas bent vienas papildomas kalbos paketas arba daugiakalbė „LibreOffice“ versija.

Reikšmė „Numatytoji“ atitinka operacinės sistemos naudotojo sąsajos kalbą. Jei tokios kalbos nėra „LibreOffice“ diegimo pakete, numatytąja nustatoma „LibreOffice“ diegimo kalba.

Lokalė

Parenkama šalies lokalės nuostata. Nuo jos priklauso numeravimo, valiutos ir matavimo vienetų nuostatos.

Reikšmė „Numatytoji“ atitinka operacinėje sistemoje nustatytos lokalės pavadinimą.

Naujoji lokalės nuostata bus pradėta taikyti iš karto. Vis dėlto, kai kurie pagal ankstesnes numatytąsias nuostatas pritaikyti formatai gali pasikeisti tik įkėlus dokumentą iš naujo.

Trupmenos skirtukas: Iš lokalės nuostatų

Nurodoma įterpti operacinėje sistemoje nustatytą trupmenos skirtuką, kai paspaudžiamas atitinkamas klaviatūros skaitmenų srities klavišas.

Jei ši parinktis įgalinta, paspaudus klaviatūros skaitmenų srities trupmenos skirtuko klavišą bus įterpiamas rašmuo, rodomas skliausteliuose po parinkties pavadinimo „Iš lokalės nuostatų“. Jei parinktis išjungta, trupmenos skirtuko ženklas bus parinktas pagal klaviatūros tvarkyklės nuostatas.

Valiuta

Nurodoma numatytoji valiuta, pagal kurią bus pritaikomas valiutos ir valiutos laukų formatas. Jei pakeisite lokalės nuostatą, numatytoji valiuta pasikeis automatiškai.

Numatytoji reikšmė taikoma valiutos, priskirtos parinktai lokalei, formatui.

Jei pakeisite lauko Valiuta reikšmę, ji bus pritaikyta visiems tuo metu atvertiems dokumentams – atitinkamai pasikeis atvaizduojamas valiutos formatas dialogo languose ir piktogramose, susijusiose su valiutos formatu tuose dokumentuose.

Datos atpažinimo šablonai

Čia galima nurodyti datos atpažinimo šablonus nustatytai lokalei. Kad skaičiuoklėje arba tekstų rengyklės lentelėje įvestas tekstas būtų interpretuojamas kaip data, jis turi atitikti lokalei nustatytus datos atpažinimo šablonus. Numatytieji lokalės datos atpažinimo šablonai jau būna nustatyti vos tik įdiegus programą, tačiau šiame laukelyje juos galima pakeisti arba pridėti daugiau.

Be čia nurodytų datos atpažinimo šablonų, kiekvienoje lokalėje kaip data interpretuojamas ir ISO 8601 formato šablonas Y-M-D. Nuo „LibreOffice 3.5“ programos versijos tokiu formatu surinktas tekstas pakeičiamas į YYYY-MM-DD formato datą.

Sintaksė: Y žymi metus, M žymi mėnesį, D žymi dieną.

Rašybos tikrinimo kalba

Nustatoma rašybos tikrinimo, tezauro ir žodžių kėlimo žodynų kalba.

Dokumento kalbos parinkimas

warning

Rašybos tikrinimas parinktai kalbai veikia tik tuomet, kai yra įdiegtas atitinkamos kalbos paketas. Kalbos pavadinimas pažymimas varnele, jei tai kalbai yra aktyvintas rašybos tikrinimas.


Vakarų Europos

Parenkama rašybos tikrinimo kalba Vakarų Europos pagrindo abėcėlę naudojančioms kalboms.

Azijos

Parenkama rašybos tikrinimo kalba Azijos pagrindo abėcėlę naudojančioms kalboms.

Kompleksinė teksto struktūra

Parenkama rašybos tikrinimo kalba kompleksinės teksto struktūros kalboms.

Tik dabartiniam dokumentui

Nurodoma, kad numatytųjų kalbų nuostatos būtų taikomos tik veikiamajam dokumentui.

Kitos kalbos nuostatos

Rodyti sąsajos elementus rašymui Rytų Azijos kalbomis

Įgalinamas Azijos kalbų suderinamumas. „LibreOffice“ programose bus galima keisti atitinkamas rašymo Azijos kalbomis nuostatas.

Jei norėsite rašyti kiniškai, japoniškai ar korėjietiškai, šių kalbų suderinamumą bus galima įgalinti iš naudotojo sąsajos.

Rodyti sąsajos elementus dvikrypčiam rašymui

Įgalinamas dvikrypčio rašymo suderinamumas. „LibreOffice“ programose bus galima keisti atitinkamas dvikrypčio rašymo nuostatas.

Kompleksinės teksto struktūros kalbos

Nepaisyti sistemos kalbos

Nustatoma, ar paisyti operacinės sistemos įvesties kalbos (klaviatūros išdėstymo) pakeitimų. Jei parinktis pažymėta, pakeitus klaviatūros išdėstymą ir renkant naują tekstą, tekstui bus pritaikyta dokumento ar pastraipos kalba, o ne pakeista įvesties kalba.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!