Microsoft Office

Čia nustatomos „Microsoft Office“ ir kitokių dokumentų importo ir eksporto parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Įkėlimas ir įrašymas → Microsoft Office.


Įterptieji objektai

Parinkčių grupėje Įterptieji objektai nustatoma, kaip turi būti importuojami ir eksportuojami „Microsoft Office“ ir kitų formatų OLE objektai.

Šios nuostatos taikomos, kai nepasiekiamas joks „Microsoft“ ar kitoks OLE serveris (pavyzdžiui, UNIX sistemose) arba nėra jokio „LibreOffice“ OLE serverio, kuriuo galima būtų taisyti OLE objektus.

Jei įterptajam objektui yra galimas OLE serveris, tuomet OLE objektas bus apdorotas to serverio.

Jei nėra „MathType“ objektams skirto OLE serverio, įterptuosius „MathType“ objektus galima konvertuoti į „LibreOffice Math“ objektus. Visgi, tokiu atveju įterptieji „MathType“ objektai turi būti parengti pagal ne naujesnį nei 3.1 versijos „MathType“ aprašą.

[K] ir [R] stulpeliai

[K] ir [R] stulpeliuose nustatomos OLE objektų porų konvertavimo parinktys: konvertavimas tarp formatų gali būti atliekamas įkeliant objektą „LibreOffice“ programoje [K] ir (arba) įrašant objektą „Microsoft“ formatu [R].

Jei norite, kad „Microsoft“ ar kitokio formato OLE objektai būtų konvertuojami į atitinkamą „LibreOffice“ OLE objektą, kai „Microsoft“ ar kito formato dokumentas yra įkeliamas „LibreOffice“ programoje, pažymėkite norimą įrašą stulpelyje [K].

Jei norite, kad „LibreOffice“ OLE objektai būtų konvertuojami į atitinkamą „Microsoft“ OLE objektą, kai dokumentas yra įrašomas „Microsoft“ formatu, pažymėkite norimą įrašą stulpelyje [R].

Teksto paryškinimas

„Microsoft Office“ dokumentuose naudojami du teksto požymiai, panašūs į „LibreOffice“ programoje naudojamą teksto foną. Čia parinkite tą požymį (paryškinimą arba šešėlį), kuris turi būti naudojamas įrašant dokumentus „Microsoft Office“ formatu.

Blokuotės failai

Pažymėkite šią parinktį, kad kartu su „LibreOffice“ blokuotės failu būtu sukuriamas ir „Microsoft Office“ blokuotės failas. Blokuotės failais pranešama kitoms programoms, kad failo negalima naudoti, kol nepašalinta blokuotė.

tip

„LibreOffice“ programa gali skaityti „Microsoft Office“ programų sukurtus blokuotės failus.


Paremkite mus!