Numatytosios spalvos

Čia duomenų sekoms galima priskirti spalvas. Šios nuostatos bus taikomos tik naujai kuriamoms diagramoms.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Diagramos → Numatytosios spalvos.


Diagramos spalvos

Čia rodomos visos galimos duomenų sekų spalvos. Pažymėkite duomenų seką, kurios spalvą norite keisti, ir iš gretimos spalvų lentelės pasirinkite norimą spalvą.

Spalvų lentelė

Ši lentelė naudojama pažymėtos duomenų sekos diagramos spalvai pakeisti. Pavyzdžiui, jei pažymėsite 8-tą duomenų seką ir pasirinksite spalvą „Žalia 8“, pradinė 8-tos duomenų sekos spalva bus pakeista į „Žalia 8“. Pasirinktos spalvos pavadinimas rodomas spalvų lentelės apačioje.

Numatyta

Spalvų nuostatos atstatomos į tokias, kokios jos buvo vos tik įdiegus programą.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!