Diagramų rengyklės parinktys

Nustatomos bendrosios diagramų rengimo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Diagramos.


Numatytosios spalvos

Čia duomenų sekoms galima priskirti spalvas. Šios nuostatos bus taikomos tik naujai kuriamoms diagramoms.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!