Nuostatos

Parenkamos visiems formulių dokumentams taikytinos nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite formulių dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ formulių rengyklė → Nuostatos.


Spausdinimo parinktys

Pavadinimas

Nurodoma, ar į spaudinį įtraukti dokumento pavadinimą.

Formulės tekstas

Nurodoma, ar spaudinio apačioje spausdinti komandų polangio turinį.

Rėmeliai

Formulės sritis spaudinyje apvedama plonu rėmeliu. Pavadinimas ir formulės tekstas rėmeliu pavedami tik tuomet, jei yra pažymėtos atitinkamos parinktys.

Spaudinio mastelis

Originalus dydis

Formulė spausdinama nekeičiant nustatyto šrifto dydžio. Gali būti, kad didelių formulių atveju dalis formulės teksto netilps į spaudinį.

Pritaikyti prie puslapio

Formulės mastelis pritaikomas pagal spausdinimui naudojamo popieriaus formatą. Tikrasis teksto dydis priklauso nuo popieriaus lapo dydžio.

Mastelis

Išspausdintos formulės teksto dydis sumažinamas arba padidinamas pagal nurodytą koeficientą. Norimą dydžio koeficientą galima tiesiog įvesti laukelyje Mastelis arba parinkti suktuku.

Kitos parinktys

Nepaisyti simbolių ~ ir ' eilutės pabaigoje

Nurodoma, kad tarpo vietaženkliai būtų šalinami, jei jie yra eilutės pabaigoje. Senesnėse „LibreOffice“ versijose tokie simboliai buvo naudojami eilutės pabaigoje tam, kad spaudinyje nebūtų nukirstas dešinysis formulės srities kraštas.

Įrašyti tik panaudotus simbolius (mažesnis failo dydis)

Formulės faile įrašomi tik tie simboliai, kurie buvo panaudoti toje formulėje. Senesnėse „LibreOffice“ versijose formulių failuose visada būdavo įrašomi visi simboliai.

Paremkite mus!