„LibreOffice“ formulių rengyklės parinktys

Čia nustatomas spaudinio formatas ir parenkamos kitos spausdinimo nuostatos visiems naujiems formulių dokumentams. Šios nuostatos taikomos, kai dokumentą spausdinate tiesiogiai iš „LibreOffice“ formulių rengyklės „Math“. Jas galima parinkti ir spausdinimo dialogo lange. Lange parinktos nuostatos galios visada, o nuostatos iš spausdinimo dialogo lango taikomos tik veikiamajam dokumentui.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite formulių dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ formulių rengyklė.


Nuostatos

Parenkamos visiems formulių dokumentams taikytinos nuostatos.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!