Bendrosios parinktys

Čia nustatomos bendrosios grafikos ir pateikčių dokumentų parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pateiktį, pasirinkite → „LibreOffice“ pateikčių rengyklė arba „LibreOffice“ grafikos rengyklė → Bendrosios parinktys.


Pateikčių rengyklės bendrųjų parinkčių lango nuotrauka

Teksto objektai

Įgalinti spartųjį taisymą

Jei parinktis įgalinta, objekto tekstą bus galima taisyti vos tik objektą spustelėjus. Jei išjungta – spustelėti reikės dukart.

Atranka tik teksto srityje

Nurodoma, ar teksto langelį pažymėti tik spustelėjus ties tekstu.

Jei parinktis įgalinta, spustelėjus teksto langelio srityje, kurioje nėra teksto, bus pažymėtas už teksto langelio esantis objektas.

Naujas dokumentas (tik pateikčių rengyklėje)

Paleidžiant rodyti šablono parinkimo langą

Nustatoma, ar rodyti šablono parinkimo langą, kai, pasirinkus Failas → Naujas → Pateiktis, pradedamas naujas pateikties dokumentas.

Nuostatos

Naudoti fono podėlį

Nurodoma, ar naudoti podėlį pagrindo objektams rodyti. Šitaip galima paspartinti objektų atvaizdavimą. Jei pagrindo skaidrėje norite rodyti kintamą turinį, panaikinkite parinkties Naudoti fono podėlį žymėjimą.

Kopijuoti tempiant

Jei ši parinktis pažymėta, kai tempsite objektą laikydami nuspaustą klavišą , bus sukurta to objekto kopija. Tas pats įvyks ir objektą sukant ar keičiant jo dydį. Pradinis objektas išliks savo vietoje ir toje pačioje padėtyje.

Objektai visada pajudinami

Įjungiama galimybė tempti objektą, kai aktyvinta jo sukimo veiksena. Jei parinktis Objektai visada pajudinami nepažymėta, sukimo veiksenoje objektą bus galima tik sukti.

Nepaversti objekto kreive (tik grafikos dokumentuose)

Išlaikoma santykinė Bezjė taškų ir dvimačių grafikos objektų tarpusavio lygiuotė, kai objektas iškraipomas.

Matavimo vienetai

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabuliavimo pozicijos

Nustatomas intervalas tarp tabuliavimo pozicijų.

Demonstravimas (tik pateikčių dokumentuose)

Įgalinti nuotolinį valdymą

Nurodoma įgalinti „Bluetooth“ ryšiu siejamą nuotolinio valdymo priemonę, kai paleista pateikčių rengyklė „Impress“. Jei nuotoliniu valdymu naudotis nenorite, parinkties Įgalinti nuotolinį valdymą nežymėkite.

Įgalinti pranešėjo pultą

Nurodoma įgalinti pranešėjo pultą, kai pateiktis demonstruojama.

Mastelis (tik grafikos dokumentuose)

Brėžinio mastelis

Nustatomas brėžinio mastelis liniuotėse.

Suderinamumas (atskiriems dokumentams taikomos nuostatos)

Šioje grupėje esančios parinktys galioja tik veikiamajam dokumentui.

Dokumento formatavimui naudoti spausdintuvo nuostatas

Spausdintuvo nuostatos taikomos ne tik spausdinant, bet ir atvaizduojant formatuotą dokumentą ekrane. Jei ši parinktis nepažymėta, dokumento spaudinio ir vaizdo ekrane maketas nepriklausys nuo spausdintuvo.

Note Icon

Jei veikiamajam dokumentui įgalinsite šią parinktį ir dokumentą įrašysite senesniu uždaru formatu, parinkties reikšmė nebus įrašyta. Vėliau atvėrus tokį seno formato dokumentą, ši parinktis bus įgalinta automatiškai.


Sujungti tarpus tarp pastraipų ir lentelių

Nustatoma, kad pateikčių rengyklėje „LibreOffice Impress“ pastraipų intervalai būtų skaičiuojami lygiai taip pat, kaip ir „Microsoft PowerPoint“ programoje.

„Microsoft PowerPoint“ programoje bendras atstumas tarp pastraipų apskaičiuojamas sudedant tarpą po pastraipa ir tarpą virš kitos pastraipos. „LibreOffice Impress“ rengyklėje naudojamas tik didesnis iš šių dviejų tarpų.

Paremkite mus!