Bendrosios parinktys

Čia nustatomos bendrosios grafikos ir pateikčių dokumentų parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pateiktį, pasirinkite → „LibreOffice“ pateikčių rengyklė arba „LibreOffice“ grafikos rengyklė → Bendrosios parinktys.


Pateikčių rengyklės bendrųjų parinkčių lango nuotrauka

Teksto objektai

Įgalinti spartųjį taisymą

Jei parinktis įgalinta, objekto tekstą bus galima taisyti vos tik objektą spustelėjus. Jei išjungta – spustelėti reikės dukart.

Atranka tik teksto srityje

Nurodoma, ar teksto langelį pažymėti tik spustelėjus ties tekstu.

Jei parinktis įgalinta, spustelėjus teksto langelio srityje, kurioje nėra teksto, bus pažymėtas už teksto langelio esantis objektas.

Nuostatos

Naudoti fono podėlį

Nurodoma, ar naudoti podėlį pagrindo objektams rodyti. Šitaip galima paspartinti objektų atvaizdavimą. Jei pagrindo skaidrėje norite rodyti kintamą turinį, panaikinkite parinkties Naudoti fono podėlį žymėjimą.

Kopijuoti tempiant

Jei ši parinktis pažymėta, kai tempsite objektą laikydami nuspaustą klavišą , bus sukurta to objekto kopija. Tas pats įvyks ir objektą sukant ar keičiant jo dydį. Pradinis objektas išliks savo vietoje ir toje pačioje padėtyje.

Objektai visada pajudinami

Įjungiama galimybė tempti objektą, kai aktyvinta jo sukimo veiksena. Jei parinktis Objektai visada pajudinami nepažymėta, sukimo veiksenoje objektą bus galima tik sukti.

Nepaversti objekto kreive (tik grafikos dokumentuose)

Išlaikoma santykinė Bezjė taškų ir dvimačių grafikos objektų tarpusavio lygiuotė, kai objektas iškraipomas.

Matavimo vienetai

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabuliavimo pozicijos

Nustatomas intervalas tarp tabuliavimo pozicijų.

Suderinamumas (atskiriems dokumentams taikomos nuostatos)

Paremkite mus!