Spausdinimas

Čia nustatomos grafikos dokumentų ir pateikčių spausdinimo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pateiktį, pasirinkite → „LibreOffice“ pateikčių rengyklė arba „LibreOffice“ grafikos rengyklė → Spausdinimas.


Pateikčių rengyklės spausdinimo parinkčių lango nuotrauka

Spausdintini elementai

Čia parenkami papildomi elementai, kuriuos galima spausdinti lapo paraštėse.

Lapo pavadinimas

Nurodoma, ar spausdinti lapo pavadinimą.

Data

Nurodoma, ar spausdinti dabartinę datą.

Laikas

Nurodoma, ar spausdinti dabartinį laiką.

Paslėpti lapai

Nurodoma, ar spausdinti paslėptus pateikties lapus.

Spalva

See also Printing in Black and White.

Originalios spalvos

Nurodoma spausdinti tikrosiomis dokumento spalvomis.

Nespalvota su pustoniais

Nurodoma, kad spalvos būtų spausdinamos kaip pilkos spalvos atspalviai.

Nespalvota

Nurodoma dokumentą spausdinti tik juoda ir balta spalvomis.

Puslapio parinktys

Čia nustatomos papildomos puslapių spausdinimo parinktys.

Numatytosios

Nurodoma spaudinio mastelio nekeisti.

Pritaikyti prie puslapio

Jei parinktis pažymėta, spaudinio mastelis bus sumažintas, kad visi objektai tilptų ant spausdintuve esančio popieriaus lapo.

Išdėstyti puslapius greta

Jei parinktis pažymėta, skirtingi puslapiai gali būtų spausdinami greta vienas kito. Jei lapai arba skaidrės yra mažesnės už popieriaus lapą, ant vieno lapo gali būti spausdinama keletas lapų arba skaidrių.

Brošiūra

Jei ši parinktis pažymėta, dokumentas bus spausdinamas brošiūros formatu. Galima pasirinkti, ar spausdinti tik priekinę, tik galinę, ar abi brošiūros puses.

Priekis

Pažymėkite langelį, jei norite spausdinti priekinę brošiūros pusę.

Nugara

Pažymėkite langelį, jei norite spausdinti galinę brošiūros pusę.

Lapo padavimas pagal spausdintuvo nuostatas

Nurodoma, kad popierius spausdinimui būtų imamas iš spausdintuvo sąrankoje nurodyto dėklo.

Paremkite mus!