Tinklelis

Čia parenkamos tinklelio nuostatos, taikomos kuriant ir perkeliant objektus.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pateiktį, pasirinkite → „LibreOffice“ pateikčių rengyklė arba „LibreOffice“ grafikos rengyklė → Tinklelis.


Tinklelis

Čia parenkamos dokumento puslapiuose galimo rodyti tinklelio nuostatos. Naudojant tinklelį lengviau nustatyti tikslią objektų padėtį. Tinklelį taip pat galima naudoti objektams pritraukti.

Jei aktyvinote pritraukimo prie tinklelio funkciją, bet pavienius objektus norite perkelti ar sukurti be ribojimų, laikykite nuspaustą klavišą Lyg2 – taip laikinai išjungsite pritraukimo funkciją.

Intervalai

Horizontaliai

Nustatomas norimas atstumas parinktais matavimo vienetais tarp tinklelio taškų X ašyje.

Vertikaliai

Nustatomas norimas atstumas parinktais matavimo vienetais tarp tinklelio taškų Y ašyje.

Papildomas dalijimas

Horizontaliai

Nurodomas papildomų intervalų skaičius tarp dviejų tinklelio taškų X ašyje.

Vertikaliai

Nurodomas papildomų intervalų skaičius tarp dviejų tinklelio taškų Y ašyje.

Vienodinti ašis

Nustatoma, ar tinklelio nuostatos keičiamos simetriškai abiejose ašyse. Jei parinktis pažymėta, intervalų ir papildomo dalijimo reikšmės bus vienodos ir X, ir Y ašyse.

Traukos objektai

Traukos linijos

Atleidus pelės klavišą, tempiamo objekto kraštas pritraukiamas prie artimiausios traukos linijos.

Šią funkciją taip pat galima įjungti parinkčių mygtukų juostoje spustelėjus mygtuką , kai atvertas pateikties arba grafikos dokumentas.

Puslapio paraštės

Nustatoma ar grafikos objekto kontūrą lygiuoti ties artimiausia puslapio parašte.

Kad ši funkcija suveiktų, žymeklis arba grafikos objekto kontūro linija turi būti traukos srityje.

Kai atvertas pateikties arba grafikos dokumentas, šią funkciją galima įjungti ir parinkčių mygtukų juostos mygtuku .

Objekto rėmelis

Nustatoma ar grafikos objekto kontūrą lygiuoti ties artimiausio grafikos objekto rėmeliu.

Kad ši funkcija suveiktų, žymeklis arba grafikos objekto kontūro linija turi būti traukos srityje.

Kai atvertas pateikties arba grafikos dokumentas, šią funkciją galima įjungti ir parinkčių mygtukų juostos mygtuku .

Objekto taškai

Nustatoma ar grafikos objekto kontūrą lygiuoti ties artimiausio grafikos objekto taškais.

Kad ši funkcija suveiktų, žymeklis arba grafikos objekto kontūro linija turi būti traukos srityje.

Kai atvertas pateikties arba grafikos dokumentas, šią funkciją galima įjungti ir parinkčių mygtukų juostos mygtuku .

Traukos sritis

Čia nurodomas traukos atstumas tarp pelės žymeklio ir objekto kontūro. „LibreOffice“ pateikčių rengyklėje objektai pritraukiami tik tuomet, kai pelės žymeklis nuo traukos objekto yra ne toliau nei nurodytas traukos srities dydis.

Objektų fiksavimas

Kai objektai kuriami ar perkeliami

Jei parinktis pažymėta, kuriami arba perkeliami objektai bus automatiškai fiksuojami vertikaliai, horizontaliai arba įstrižai (45°). Šią funkciją laikinai išjungti galima nuspaudus klavišą Lyg2.

Kai plečiamos kraštinės

Jei parinktis pažymėta, brėžiant stačiakampį, kai laikomas nuspaustas klavišas Lyg2, bus nubrėžtas kvadratas, kurio kraštinė lygi ilgajai stačiakampio kraštinei. Tai taip pat taikoma brėžiant elipsę – bus nubrėžtas apskritimas, kurio skersmuo lygus ilgajai elipsės ašiai. Jei parinktis Kai plečiamos kraštinės nepažymėta, kvadrato kraštinė ar apskritimo skersmuo bus lygus trumpajai kraštinei ar ašiai.

Sukant

Kai parinktis pažymėta, grafinius objektus bus galima sukti tik čia nurodyto dydžio kampo žingsniais. Jei norėsite pasukti objektą kitokiu kampu, nei čia nurodyta, sukite nuspaudę klavišą Lyg2. Kai objektą pasuksite norimu kampu, klavišą atleiskite.

Taškų mažinimas

Čia nustatomas kampas taškų mažinimui. Tvarkant daugiakampius gali būti patogu sumažinti jų taisymo taškus.

Paremkite mus!