„LibreOffice“ pateikčių rengyklės parinktys

Nustatomos naujai kuriamų pateikčių parinktys: pateikties turinys, matavimo vienetai ar tinklelio nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pateiktį, pasirinkite → „LibreOffice“ pateikčių rengyklė.


Bendrosios parinktys

Čia nustatomos bendrosios grafikos ir pateikčių dokumentų parinktys.

Rodymas

Čia parenkamos įvairių elementų rodymo ekrane nuostatos. Pakeitus šias nuostatas vaizdas ekrane gali būti atnaujinamas sparčiau ir nelėtinti darbo pateikčių rengykle.

Tinklelis

Čia parenkamos tinklelio nuostatos, taikomos kuriant ir perkeliant objektus.

Spausdinimas

Čia nustatomos grafikos dokumentų ir pateikčių spausdinimo parinktys.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!