Formulės

Čia parenkamos formulių sintaksės ir „LibreOffice“ skaičiuoklės dokumentų įkėlimo nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite skaičiuoklės dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Formulės.


Formulių parinktys

Formulių sintaksė

Galimi trys variantai. Jų paaiškinimui pasinaudosime pavyzdžiu. Tarkime, skaičiuoklės dokumente yra du lakštai: „Lakštas1“ ir „Lakštas2“. Pirmojo lakšto langelyje A1 yra nuoroda į antrojo lakšto langelį C4.

Naudoti angliškus funkcijų pavadinimus

„LibreOffice“ skaičiuoklės funkcijų pavadinimus galima lokalizuoti. Tuomet, kai ši parinktis nepažymėta (numatytoji būsena), būtų naudojami išversti funkcijų pavadinimai. Vis dėlto, lietuviškoje programos atmainoje palikti originalūs (angliški) skaičiuoklės funkcijų pavadinimai, tad ši nuostata įtakos neturi – funkcijų pavadinimus reikia įvesti angliškus, tokie jie ir atvaizduojami įvesties eilutėje, funkcijos vediklyje, formulių paaiškinimuose.

Skirtukai

Šioje parinkčių grupėje galima nustatyti formulių reiškiniuose norimus naudoti skirtukus. Taip galima, pavyzdžiui, funkcijos parametrų skirtuką pakeisti iš kabliataškio (;) į kablelį (,).

Jei taip padarytumėte, vietoj =SUM(A1;B1;C1) reikėtų įvesti =SUM(A1,B1,C1).

Taip pat galima pakeisti ir stulpelių bei eilučių skirtukus eilute užrašomuose masyvuose. Anksčiau masyvuose stulpeliams atskirti buvo naudojamas kabliataškis (;), o eilutėms – vertikalus brūkšnys (|), tad 5 stulpelių ir 2 eilučių masyvas, užrašytas eilute, atrodydavo šitaip:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Pakeitus stulpelių skirtuką į kablelį (,), o eilučių skirtuką – į kabliataškį (;), tas pats reiškinys atrodys štai taip:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Išsamios skaičiavimų nuostatos

Nustatomos eilutės tipo reikšmių konvertavimo į skaitines reikšmes, langelių nuorodas bei datos ir laiko reikšmes taisyklės. Šios taisyklės reikalingos skaičiuoklės funkcijoms (pavyzdžiui, INDIRECT), kurios nuorodas nuskaito kaip eilutės tipo reikšmę, arba datos ir laiko funkcijoms, kurių argumentai yra lokalės ar ISO 8601 formato eilutės tipo reikšmės.

Perskaičiavimas atvėrus failą

Atveriant labai didelius dokumentus, formulių perskaičiavimas gali ilgai užtrukti.

„Excel“ 2007 ar naujesnės versijos dokumentas:

Didelio skaičiuoklės dokumento atvėrimas gali užimti daug laiko. Jei dokumente esančių duomenų nebūtina atnaujinti iš karto, perskaičiavimą galima atidėti patogesniam laikui. „LibreOffice“ programoje perskaičiavimą galima atidėti atveriant „Excel“ 2007 arba naujesne versija sukurtus dokumentus.

ODF skaičiuoklės dokumentas (įrašytas ne „LibreOffice“):

Naujesnėse „LibreOffice“ versijose skaičiuoklės dokumentų formulių rezultatai įrašomi ODF failo podėlyje. Tokiu būdu didelius „LibreOffice“ programa sukurtus ODF dokumentus galima perskaičiuoti greičiau.

Jei ODF skaičiuoklės dokumentas buvo sukurtas kita programa, kuri gali neįrašyti skaičiavimų rezultatų į failo podėlį, perskaičiavimą atveriant dokumentą galima atidėti kaip ir „Excel“ dokumentams.

Šioms dviems nuostatoms galimos šios reikšmės:

tip

„LibreOffice“ programa įrašytuose ODF skaičiuoklės dokumentuose atpažįstamos reikšmės Niekada neperskaičiuoti ir Visada perskaičiuoti options.


Paremkite mus!