Spausdinimas

Čia parenkamos skaičiuoklės dokumentų spausdinimo nuostatos.

Lange → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Spausdinimas parenkamos spausdinimo nuostatos visiems skaičiuoklės dokumentams. Jei nuostatas norite parinkti tik veikiamajam dokumentui, pasirinkite komandą Failas → Spausdinti ir atverkite kortelę Parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Spausdinimas.


Puslapiai

Nespausdinti tuščių puslapių

Nustatoma, kad tušti puslapiai, kuriuose nėra jokio langelių turinio ar grafikos objektų, nebūtų spausdinami. Langelių požymiai, pavyzdžiui, kraštinės ar fono spalva, nelaikomi langelių turiniu. Tušti puslapiai neįtraukiami ir numeruojant puslapius.

Lakštai

Spausdinti tik pažymėtus lakštus

Nustatoma, kad būtų spausdinamas tik pažymėtų lakštų turinys, net jei dialogo languose Failas → Spausdinti arba Formatas → Spausdinimo sritis nustatyta spausdinimo sritis yra didesnė. Turinys iš nepažymėtų lakštų nebus spausdinamas.

Tip Icon

Keletą lakštų pažymėti galima spustelėjus jų ąseles dokumento lango apačioje, tuo pačiu laikant nuspaustą klavišą Vald.


Paremkite mus!