Bendrosios parinktys

Čia nustatomos bendrosios skaičiuoklės dokumentų parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite skaičiuoklės dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Bendrosios parinktys.


Matavimai

Matavimo vienetai

Nurodomi skaičiuoklės dokumentuose naudotini matavimo vienetai.

Tabuliavimo pozicijos

Nustatomas atstumas tarp tabuliavimo pozicijų.

Atnaujinimas

Įkeliant atnaujinti saitus

warning

Dokumentuose įrašytų automatinio saitų atnaujinimo nuostatų yra nepaisoma dėl saugumo. Saitų atnaujinimo nuostatos yra ribojamos „LibreOffice“ saugumo nuostatų, kurias galima parinkti lange → LibreOffice → Saugumas.


Visada

Saitai atnaujinami kaskart įkeliant dokumentą, bet tik tada, kai dokumentas yra patikimoje failų vietoje arba nustatytas žemas (nerekomenduojamas) saugumo lygmuo.

warning

Ši parinktis turi tokį patį poveikį, kaip ir parinktis Kai prašoma, nebent globalus programos saugumo lygmuo lango → LibreOffice → Saugumas → Makrokomandų saugumas kortelėje Saugumo lygmuo bus nustatytas Žemas (nerekomenduojamas) arba dokumentas bus patikimoje failų vietoje, kurias galima nurodyti lango → LibreOffice → Saugumas → Makrokomandų saugumas kortelės Patikimi šaltiniai srityje Patikimos failų vietos.


Kai prašoma

Dokumento įkėlimo metu saitai atnaujinami tik jei to prašo naudotojas.

Niekada

Dokumento įkėlimo metu saitai niekada neatnaujinami.

Įvesties nuostatos

Įvesties klavišu perkelti atranką

Nustatoma, kuria kryptimi bus perkeliamas žymeklis paspaudus įvedimo klavišą.

Įvesties klavišu įjungti taisymo veikseną

Determines the behavior of the Enter key in a spreadsheet. Checking this option causes Enter to open cell contents for editing.

Uncheck this option to make the Enter key select the cell below the current cell.

tip

If a range of cells is selected, each time Enter is pressed it will select the next cell inside the range, according to the direction selected in Press Enter to move selection. Hence, enabling both options is useful when entering values into a range of cells sequentially.


Išplėsti formato taikymą

Nurodoma, ar pažymėto langelio formatą automatiškai taikyti tuštiems gretimiems langeliams. Jei, pavyzdžiui, pažymėto langelio turiniui pritaikytas pusjuodis šrifto stilius, šis stilius bus pritaikytas ir gretimiems langeliams. Ši funkcija nebus taikoma langeliams, kuriuose jau yra pritaikytas koks nors formatas. Sritį, kurią paveiks ši funkciją, galima pamatyti paspaudus klavišų kombinaciją + * (daugybos ženklas klaviatūros skaitmenų srityje). Ši funkcija taip pat pritaikys formatą visoms naujai įvedamoms reikšmėms funkcijos veikimo srityje. Už veikimo srities langeliams taikomas įprastas numatytasis formatas.

Išplėsti nuorodas įterpus naujus stulpelius arba eilutes

Nurodoma, ar išplėsti nuorodas, kai greta nuorodos langelių bloko įterpiami stulpeliai arba eilutės. Nuorodos gali būti išplečiamos tik tuo atveju, jei nuorodos blokas, greta kurio įterpiamas stulpelis arba eilutė, prieš tai užėmė bent du langelius atitinkama kryptimi.

Pavyzdys: Jei formulėje yra nurodytas blokas A1:B1, o į dešinę nuo B stulpelio įterpsite naują stulpelį, nuorodos blokas bus išplėstas iki A1:C1. Jei nurodytas blokas A1:B1 ir po pirmąja eilute įterpsite dar vieną eilutę, nuorodos blokas nesikeis, nes vertikaliai blokas užima tik vieną langelį.

Jei stulpelius arba eilutes įterpsite į nuorodos bloko vidurį, nuorodos blokas visada bus išplečiamas.

Paryškinti atranką eilučių ir stulpelių antraštėse

Nustatoma, ar paryškinti eilutės ir stulpelio, kuriuose yra pažymėti langeliai, antraštes.

Rodyti perrašymo įspėjimą įdedant duomenis

Nustatoma, kad būtų rodomas įspėjimas, jei duomenis iš iškarpinės įdedate į ne tuščią langelių bloką.

Nustatyti atskaitinį langelį pagal atranką

Jei ši parinktis įgalinta, klavišais +Lyg2+rodyklė aukštyn arba rodyklė žemyn atranka išplečiama iki bloko pabaigos tame stulpelyje, kuris į pradinę atranką buvo įtrauktas paskutinis. Jei parinktis išjungta, klavišais +Lyg2+rodyklė aukštyn arba rodyklė žemyn atranka išplečiama iki bloko pabaigos tame stulpelyje, kuriame pradinė atranka buvo pradėta. Tai analogiškai taikoma ir plečiant eilučių atranką klavišais +Lyg2+rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn.

Paremkite mus!