Rodymas

Parenkama, kurie pagrindinio „LibreOffice“ skaičiuoklės lango elementai bus rodomi. Taip pat galima įjungti arba išjungti reikšmių lentelėse paryškinimą.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite skaičiuoklės dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Rodymas.


Pagalbinės priemonės

Nustatoma, kurias linijas rodyti.

Tinklelio linijos

Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them. For printing, choose Format - Page Style - Sheet and mark the Grid check box.

Spalva

Parenkama veikiamojo dokumento tinklelio linijų spalva. Kad tinklelio linijos būtų rodomos ta spalva, kuri buvo įrašyta dokumente, atverkite parinkčių langą → LibreOffice → Programos spalvos, sąraše Naudotojo spalvos suraskite įrašą Skaičiuoklės dokumentas – Tinklelio linijos ir nustatykite reikšmę Automatiškai.

Puslapių lūžiai

Nurodoma, ar rodyti puslapių lūžių vietas nustatytoje spausdinimo srityje.

Tempiant rodomi orientyrai

Nustatoma, ar tempiant grafikos objektus, kadrus, paveikslus ir kitus objektus rodyti orientyrus. Šie orientyrai palengvina objektų lygiavimą.

Rodoma

Nustatomos įvairios rodymo ekrane parinktys.

Formulės

Nustatoma, ar vietoj rezultatų langeliuose rodyti formules.

Nulinės reikšmės

Nustatoma, ar rodyti skaičius, lygius 0.

Komentarų indikatoriai

Nustatoma, kad mažu stačiakampiu langelio viršutiniame dešiniajame kampe būtų žymima, jog langelis turi komentarą. Pats komentaras bus rodomas tik jei įgalinsite paaiškinimus parinkčių lange LibreOffice → Bendrosios parinktys.

Jei norite, kad komentaras būtų rodomas visą laiką, iš langelio kontekstinio meniu pasirinkite komandą Rodyti komentarą.

Komentarus įterpti ir taisyti galima pasirinkus komandą Įterpimas → Komentaras. Nuolat rodomus komentarus galima taisyti dukart spustelėjus komentaro langelį. Visus veikiamajame dokumente esančius komentarus galima peržiūrėti žvalgiklyje, skyrelyje Komentarai. Dukart spustelėjus komentarą žvalgiklyje, žymeklis peršoks į langelį, kuriame yra tas komentaras.

Formula indicator and hint

Draws a blue triangle in the bottom-left corner of a cell that contains a formula. When pointing over the blue triangle, the formula is shown in a tool tip even if a different cell is selected.

Spalvotos reikšmės

Parinktį Spalvotos reikšmės žymėkite, jei norite, kad langelių turinys būtų vaizduojamas skirtingomis spalvomis priklausomai nuo tipo. Tekstas langeliuose bus rodomas juodai, formulės – žaliai, skaičiai – mėlynai, o apsaugoti langeliai turės šviesiai pilką foną, nepriklausomai nuo to, kaip jie buvo suformatuoti.

warning

Kai ši parinktis įgalinta, dokumente nebus atvaizduojamos jokios jame pritaikytos spalvos, kol neišjungsite parinkties.


Prieraišai

Nustatoma, ar rodyti prieraišo piktogramą, kai yra pažymėtas įterptas objektas, pavyzdžiui, paveikslas.

Perpildyti langeliai

Jei langelyje yra daugiau teksto, nei jame telpa iš pločio, tekstas rodomas virš kitų besiribojančių to pačios eilutės langelių. Jei nėra tuščio besiribojančio langelio, mažas trikampis prie langelio kraštinės reikš, kad matomas ne visas tekstas.

Spalvotos nuorodos

Nustatoma, kad visos nuorodos formulėse būtų rodomos spalvotai. Spalvotu rėmeliu apvedamas ir langelių blokas, kai tik langelis, kuriame yra nuoroda, pažymimas taisymui.

Objektai

Čia galima pasirinkti, ar rodyti trijų tipų objektus.

Objektai ir paveikslai

Parenkama, ar rodyti, ar slėpti objektus ir paveikslus.

Diagramos

Nustatoma, ar dokumente rodyti, ar slėpti diagramas.

Grafikos objektai

Nustatoma, ar dokumente rodyti, ar slėpti grafikos objektus.

Mastelis

Vienodas visuose lakštuose

Jei parinktis pažymėta, visuose lakštuose bus taikomas vienodas mastelio koeficientas. Jei ne – kiekviename lakšte bus galima nustatyti skirtingą mastelį.

Langas

Čia parenkama, kuriuos pagalbinius elementus rodyti skaičiuoklės lange.

Stulpelių ir eilučių antraštės

Nustatoma, ar rodyti stulpelių ir eilučių antraštes.

Horizontalioji slankjuostė

Nustatoma, ar dokumento lango apačioje rodyti horizontaliąją slankjuostę.

Vertikalioji slankjuostė

Nustatoma, ar dokumento lango dešinėje pusėje rodyti vertikaliąją slankjuostę.

Lakštų ąselės

Nustatoma, ar skaičiuoklės dokumento apačioje rodyti lakštų ąseles. Jei ši parinktis nepažymėta, kitą lakštą bus galima atverti tik naudojantis .

Struktūros simboliai

Jei dokumente sukūrėte , šia parinktimi galima nustatyti, ar lakšto pakraštyje rodyti struktūros simbolius.

Paremkite mus!