Tinklelis

Čia parenkamos dokumento puslapiuose galimo rodyti tinklelio nuostatos. Naudojant tinklelį lengviau nustatyti tikslią objektų padėtį. Tinklelį taip pat galima naudoti objektams pritraukti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė arba „LibreOffice“ skaičiuoklė arba „LibreOffice“ tinklalapių rengyklė → Tinklelis.


Tinklelis

Pritraukti prie tinklelio

Nurodoma, ar kadrų, grafikos objektų, valdiklių padėtis gali būti nustatoma tik ties tinklelio taškais. Jei pritraukimą prie tinklelio norite aktyvinti tik vienam veiksmui, objektą tempkite nuspaudę klavišą .

Rodyti tinklelį

Nustatoma, ar rodyti tinklelį.

Intervalai

Horizontaliai

Nustatomas norimas atstumas parinktais matavimo vienetais tarp tinklelio taškų X ašyje.

Vertikaliai

Nustatomas norimas atstumas parinktais matavimo vienetais tarp tinklelio taškų Y ašyje.

Papildomas dalijimas

Horizontaliai

Nurodomas papildomų intervalų skaičius tarp dviejų tinklelio taškų X ašyje.

Vertikaliai

Nurodomas papildomų intervalų skaičius tarp dviejų tinklelio taškų Y ašyje.

Vienodinti ašis

Nustatoma, ar tinklelio nuostatos keičiamos simetriškai abiejose ašyse. Jei parinktis pažymėta, intervalų ir papildomo dalijimo reikšmės bus vienodos ir X, ir Y ašyse.

Tinklelio spalva nustatoma lange → LibreOffice → Programos spalvos.

Paremkite mus!