„LibreOffice“ tinklalapių rengyklės parinktys

Čia nustatomos pagrindinės „LibreOffice“ HTML dokumentų (tinklalapių) rengyklės parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite HTML dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tinklalapių rengyklė.


Rodymas

Parenkamos numatytosios objektų rodymo teksto dokumentuose ir lango elementų nuostatos.

Formatavimas

Nustatomos specifinių simbolių rodymo „LibreOffice“ teksto dokumentuose ir tinklalapiuose parinktys, taip pat rodančiojo žymeklio parinktys.

Tinklelis

Čia parenkamos dokumento puslapiuose galimo rodyti tinklelio nuostatos. Naudojant tinklelį lengviau nustatyti tikslią objektų padėtį. Tinklelį taip pat galima naudoti objektams pritraukti.

Spausdinimas

Nustatomos teksto dokumento arba tinklalapio spausdinimo parinktys.

Lentelės

Čia nustatomi lentelių teksto dokumentuose požymiai.

Fonas

Parenkamas HTML dokumentų fonas. Čia nustatytas fonas bus taikomas ir naujai kuriamiems tinklalapiams, ir atveriamiems seniems, jei tik šiuose nebus nurodytas savitas fonas.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!