Pavadinimų įterpimas

Nustatomos automatinių įterptų objektų pavadinimų parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Pavadinimų įterpimas.


Automatiškai pridėti pavadinimą, kai įterpiama:

Pasirenkamas objekto, kuriam taikytinos čia nustatomos pavadinimų įterpimo parinktys, tipas.

Pavadinimas

Nustatomos pažymėto tipo objektams taikytinos parinktys. Šios parinktys yra tokios pat, kaip ir esančios meniu Įterpimas → Pavadinimas. Šis meniu veiksnus tik tada, kai yra pažymėtas objektas. Po parinktimis rodoma pavadinimo peržiūra su kategorija ir numeriu.

Kategorija

Nurodoma pažymėto objekto kategorija.

Numeravimas

Nurodomas norimas numeravimo tipas.

Skirtukas

Nurodoma, kokį rašmenį rodyti po pasirinkto lygmens antraštės arba skyriaus pavadinimo numerio.

Padėtis

Nurodoma pavadinimo padėtis objekto atžvilgiu.

Numeravimas pagal skyrius

Lygmuo

Nurodomas antraščių arba skyrių pavadinimų lygmuo, kuriuo pradėti numeravimą.

Skirtukas

Nurodoma, kokį rašmenį rodyti po pasirinkto lygmens antraštės arba skyriaus pavadinimo numerio.

Kategorijos ir kadro formatas

Rašmenų stilius

Nurodomas pavadinimo pastraipos stilius.

Pritaikyti kraštinę ir šešėlį

Objekto kraštinė ir šešėlis pritaikomi pavadinimo kadrui.

Paremkite mus!