Suderinamumas

Čia nustatomos teksto dokumentų suderinamumo parinktys. Suderinus šias parinktis gali būti lengviau „LibreOffice“ programa importuoti „Microsoft Word“ dokumentus.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Suderinamumas.


note

Kai kurios čia aprašytos parinktys taikomos tik veikiamajam dokumentui, tad jas kiekvienam dokumentui reikia nustatyti atskirai.


Pridėti intervalą tarp pastraipų ir lentelių

„LibreOffice“ tekstų rengyklėje pastraipų intervalai nustatomi kitaip, nei „Microsoft Word“ dokumentuose. Jei įterpėte intervalą tarp dviejų pastraipų ar lentelių, intervalas bus įterptas ir įrašant dokumentą „Word“ formatu.

Šia parinktimi nurodoma, ar „LibreOffice“ teksto dokumentuose įterpti su „Microsoft Word“ suderinamus pastraipų ir lentelių intervalus.

Pridėti pastraipų ir lentelių intervalus puslapių viršuje

Nustatoma, ar pastraipos intervalas puslapio viršuje bus įterptas puslapio ar skilties pradžioje ir tada, kai pastraipa yra pirmajame puslapyje. Nuostata taikoma ir puslapio lūžiams.

note

Importuojant „Word“ dokumentą intervalai konvertavimo metu įterpiami automatiškai.


Naudoti „OpenOffice.org 1.1“ tabuliavimo pozicijų formatą

Nustatoma, kaip lygiuoti tekstą ties tabuliavimo pozicijomis už dešiniosios paraštės, kaip interpretuoti trupmenos tabuliacijos ženklus ar tabuliavimo pozicijas arti eilutės lūžio. Jei ši parinktis nepažymėta, tabuliavimo pozicijos interpretuojamos taip pat, kaip ir daugelyje kitų raštinės programų.

Nauja tekstų rengyklės „Writer“ versija sukurtuose teksto dokumentuose pagal numatytąsias nuostatas naudojamos naujojo formato tabuliavimo pozicijos. Dokumentuose, sukurtuose senesne „Writer“ versija nei iš „StarOffice 8“ ar „OpenOffice.org 2.0“ programų paketų, naudojamas senasis formatas.

Nepridėti papildomo tarpo tarp teksto eilučių

Nustatoma, kad tarp teksto eilučių nebūtų pridedamas papildomas tarpas, net jei naudojamas šriftas turi tokį požymį.

Nauja tekstų rengyklės „Writer“ versija sukurtuose teksto dokumentuose papildomas tarpas pridedamas pagal numatytąsias nuostatas. Dokumentuose, sukurtuose senesne „Writer“ versija nei iš „StarOffice 8“ ar „OpenOffice.org 2.0“ programų paketų, papildomas tarpas nenaudojamas.

Naudoti „OpenOffice.org 1.1“ formato eilučių intervalus

Jei parinktis nepažymėta, bus taikomas naujas teksto eilučių proporcinių intervalų formatas. Jei parinktis pažymėta, bus naudojamas ankstesnis proporcinių eilučių intervalų formatas.

Nauja tekstų rengyklės „Writer“ versija arba naujesnėmis „Microsoft Word“ versijomis sukurtuose teksto dokumentuose naudojamas naujasis formatas. Dokumentuose, sukurtuose senesne „Writer“ versija nei iš „StarOffice 8“ ar „OpenOffice.org 2.0“ programų paketų, naudojamas senesnis formatas.

Pridėti pastraipų ir lentelių intervalus lentelės langelių apačioje

Nurodoma, kad intervalas po pastraipos būtų pridedamas net tada, kai ta pastraipa yra paskutinė lentelės langelyje.

Jei parinktis išjungta, lentelių langeliai bus formatuojami taip, kaip tai buvo daroma senose tekstų rengyklės „Writer“ versijose, išleistose anksčiau nei „StarOffice 8“ ar „OpenOffice.org 2.0“ programų paketai. Jei parinktis pažymėta, lentelių langeliai bus formatuojami nauju būdu. Parinktis automatiškai įgalinama naujiems „LibreOffice“ programa sukurtiems dokumentams ir importuotiems „Microsoft Word“ dokumentams.

Naudoti „OpenOffice.org 1.1“ formato objektų padėties nustatymą

Nustatoma, kaip apskaičiuoti prie rašmens arba pastraipos pririštų slankiųjų objektų vietą pastraipos viršutinio arba apatinio intervalo atžvilgiu.

Jei parinktis įgalinta, slankiųjų objektų padėtis bus nustatoma taip, kaip tai buvo daroma senose tekstų rengyklės „Writer“ versijose, išleistose anksčiau nei „StarOffice 8“ ar „OpenOffice.org 2.0“ programų paketai. Jei parinktis išjungta, slankiųjų objektų padėčiai nustatyti bus naudojamas naujas būdas, panašus į naudojamą „Microsoft Word“ programoje.

Naujiems dokumentams parinktis bus išjungta. Teksto dokumentams, sukurtiems senesne nei „OpenOffice.org 2.0“ programos versija parinktis bus įgalinta.

Naudoti „OpenOffice.org 1.1“ formato teksto laužymą aplink objektus

„Microsoft Word“ ir „Writer“ programose tekstas aplink slankiuosius objektus laužomas skirtingai. Slankieji objektai „Writer“ tekstų rengyklėje – tai kadrai ir grafikos objektai, o „Microsoft Word“ programoje – teksto laukai, paveikslėliai ir pan.

„Microsoft Word“ programoje ir naujose tekstų rengyklės „Writer“ versijose puslapinių antraščių ir poraščių, taip pat puslapinių ir galinių išnašų turinys nelaužomas aplink slankiuosius objektus. Pagrindinis tekstas laužomas aplink slankiuosius objektus, kurių prieraišas yra puslapinėje antraštėje.

Senose tekstų rengyklės „Writer“ versijose, išleistose anksčiau nei „StarOffice 8“ ar „OpenOffice.org 2.0“ programų paketai, buvo elgiamasi priešingai.

Jei parinktis išjungta (numatytoji būsena), bus taikomas naujasis teksto laužymo būdas. Jei parinktis įgalinta, tekstas bus laužomas senuoju būdu.

Atsižvelgti į teksto laužymo būdą nustatant objektų padėtį

Nurodoma, koks metodas naudojamas prie rašmens arba pastraipos pririštų slankiųjų objektų vietai nustatyti. Senose tekstų rengyklės „Writer“ versijose, išleistose anksčiau nei „StarOffice 8“ ar „OpenOffice.org 2.0“ programų paketai, buvo taikomas sudėtingas kartotinis procesas. Naujesnėse tekstų rengyklės versijose taikomas paprastesnis procesas, panašus į naudojamą ir „Microsoft Word“ programoje.

Jei parinktis išjungta, taikomas senasis kartotinis „LibreOffice“ objektų padėties nustatymo metodas. Kai parinktis įgalinta, naudojamas naujesnis, paprastesnis metodas, užtikrinantis geresnį suderinamumą su „Microsoft Word“ dokumentais.

Išplėsti tarpus tarp žodžių, jei abipus lygiuotoje pastraipoje rankiniu būdu įterptas eilutės lūžis

Jei parinktis įgalinta, tekstų rengyklė „Writer“ padidins tarpus tarp žodžių tose abipus lygiuotų pastraipų eilutėse, kuriose rankiniu būdu, klavišais Lyg2+Įvesti, bus įterptas eilutės lūžis. Kai parinktis išjungta, tarpai nebus didinami eilučių pabaigoms sulygiuoti.

Numatyta, kad ši parinktis .odt formato teksto dokumentams visada bus įjungta. Parinkties būsena įrašoma ir įkeliama kartu su dokumentu. Šios parinkties negalima įrašyti senojo .sxw formato teksto dokumentuose, todėl šio formato dokumentams parinktis yra išjungiama.

Toleruoti baltas linijas PDF dokumentų puslapių fone dėl suderinamumo su senų formatų dokumentais

Naudojama „LibreOffice 4.3“ objektų atvaizdavimo tvarka ir toleruojamos baltos linijos, galinčios atsirasti PDF dokumentų, sukurtų iš senų formatų dokumentų, puslapių fone.

Nustatyti numatytosiomis

Šiame lange nustatytos parinktys įrašomos numatytosiomis ir toliau visada taikomos darbo su „LibreOffice“ programa metu.

Programos diegimo metu įgalinamos tik žemiau išvardintos numatytosios parinktys, o visos kitos paliekamos išjungtos:

  1. Pridėti intervalą tarp pastraipų ir lentelių

  2. Pridėti pastraipų ir lentelių intervalus puslapių viršuje

  3. Pridėti pastraipų ir lentelių intervalus lentelės langelių apačioje

  4. Išplėsti tarpus tarp žodžių, jei abipus lygiuotoje pastraipoje rankiniu būdu įterptas eilutės lūžis

Paremkite mus!