Bendrosios parinktys

Čia nustatomos bendrosios parinktys teksto dokumentams.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Bendrosios parinktys.


Atnaujinimas

Įkeliant atnaujinti saitus

warning

Dokumentuose įrašytų automatinio saitų atnaujinimo nuostatų yra nepaisoma dėl saugumo. Saitų atnaujinimo nuostatos yra ribojamos „LibreOffice“ saugumo nuostatų, kurias galima parinkti lange → LibreOffice → Saugumas.


Visada

Saitai atnaujinami kaskart įkeliant dokumentą, bet tik tada, kai dokumentas yra patikimoje failų vietoje arba nustatytas žemas (nerekomenduojamas) saugumo lygmuo.

warning

Ši parinktis turi tokį patį poveikį, kaip ir parinktis Kai prašoma, nebent globalus programos saugumo lygmuo lango → LibreOffice → Saugumas → Makrokomandų saugumas kortelėje Saugumo lygmuo bus nustatytas Žemas (nerekomenduojamas) arba dokumentas bus patikimoje failų vietoje, kurias galima nurodyti lango → LibreOffice → Saugumas → Makrokomandų saugumas kortelės Patikimi šaltiniai srityje Patikimos failų vietos.


Kai prašoma

Dokumento įkėlimo metu saitai atnaujinami tik jei to prašo naudotojas.

Niekada

Dokumento įkėlimo metu saitai niekada neatnaujinami.

Automatiškai atnaujinti

Laukus

Visų laukų turinys atnaujinamas, kai tik atnaujinamas vaizdas ekrane. Net jei ši parinktis nepažymėta, kai kurie laukai atnaujinami įvykus tam tikroms sąlygoms. Žemiau lentelėje pateikiamas laukų, atnaujinamų nepriklausomai nuo to, ar pažymėta ši parinktis, sąrašas.

Sąlyga

Automatiškai atnaujinami laukai

Dokumento spausdinimas arba eksportas PDF formatu

Author, Sender, Heading, Date, Time, References, Last printed

Dokumento įkėlimas iš naujo

Author, Sender, Heading, Date, Time

Dokumento įrašymas

Failo vardas; Statistika; Dokumento numeris; Bendras taisymo laikas; Pakeista

Teksto eilutės, kurioje yra laukas, taisymas

Author, Sender, Heading, Date, Time

Kintamojo keitimas rankiniu būdu

Sąlyginis tekstas; Paslėptas tekstas; Paslėpta pastraipa; Kintamieji; Dinaminis (DDE) laukas

Switching off "fixed content"

Autorius; Siuntėjas; visi informacijos apie dokumentą laukai

Puslapių skaičiaus keitimas

Puslapis


Diagramas

Nurodoma, ar automatiškai atnaujinti diagramas. Kai teksto dokumente esančios lentelės langelio reikšmė pakeičiama ir žymeklis iškeliamas iš langelio, diagrama, atvaizduojanti langelio reikšmę, atnaujinama automatiškai.

Nuostatos

Matavimo vienetai

Specifies the unit of measurement for text documents.

Tab. pozicijos

Nurodomas atstumas tarp tabuliavimo pozicijų. Tabuliavimo pozicijos čia nustatytais intervalais yra pažymėtos horizontaliojoje liniuotėje.

Įjungti matavimą rašmenimis

Kai ši parinktis pažymėta, įtraukų ir intervalų matavimo vienetai lango Formatas → Pastraipa kortelėje Įtraukos ir intervalai bus rašmenys (rašm.) ir eilutės (eil.).

Teksto tinkleliui naudoti kvadratinius puslapius

Kai ši parinktis įgalinta, teksto tinklelis atrodys kaip kvadratinis puslapis. Kvadratinis puslapis – tai puslapio maketas, naudojamas straipsnių rašymo mokymui Kinijoje ir Japonijoje.

Statistika

Papildomi skirtukai

Čia galima nurodyti rašmenis, kurie turi būti laikomi žodžių skirtukais skaičiuojant žodžius. Be čia nurodytų rašmenų, žodžių skirtukai yra tarpai, tabuliavimo žymės, eilučių ir pastraipų lūžiai.

Rodyti standartinių puslapių skaičių

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allow quick calculation of the number of these pages.

Rašmenų skaičius standartiniame puslapyje

Čia nustatoma, kiek rašmenų sudaro standartinį puslapį.

Paremkite mus!