Pataisos

Čia nustatoma, kaip dokumente vaizduojamos pataisos.

Jei teksto ar skaičiuoklės dokumente norite žymėti ar rodyti pataisas, pasirinkite komandą Taisa → Sekti taisymus → Žymėti pataisas arba Taisa → Sekti taisymus → Rodyti pataisas.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Pataisos.


Teksto rodymas

Nustatomos žymimų pataisų rodymo parinktys. Kiekvienam pataisų tipui galima parinkti teksto rodymo būdą ir spalvą. Peržiūros laukelyje galima matyti, kaip atrodys tekstas pritaikius pasirinktas nuostatas.

Įterpimai. Požymiai

Nustatoma, kaip bus rodomas į dokumentą įterptas tekstas.

Šalinimai. Požymiai

Nustatoma, kaip bus rodomas iš dokumento pašalintas tekstas. Jei žymimi teksto šalinimai, pašalintas tekstas vis tiek bus rodomas dokumente, bet su pasirinktu požymiu, pavyzdžiui, perbrauktas.

Pakeisti požymiai. Požymiai

Nustatoma, kaip dokumente bus atvaizduojami teksto požymių pakeitimai. Tokių pakeitimų pavyzdžiai – pusjuodžio šrifto stiliaus, kursyvo pritaikymas, pabraukimas.

Spalva

Kiekvienam žymimų pataisų tipui galima parinkti spalvą. Jei vietoj spalvos pažymėsite sąlygą Pagal autorių, spalvą kiekvieno autoriaus pataisoms automatiškai parinks „LibreOffice“ programa.

Pakeistos eilutės

Kad aiškiau matytųsi, kuriose teksto eilutėse buvo atlikti pakeitimai, galima nurodyti žymę, kuri bus rodoma kairiojoje arba dešiniojoje paraštėje ties pakeistomis eilutėmis.

Žymė

Nustatoma ar ir kaip dokumente žymėti eilutes, kuriose yra pataisų. Žymės gali būti rodomos visada kairiojoje arba visada dešiniojoje paraštėje, taip pat išorinėje arba vidinėje paraštėje.

Spalva

Nurodoma pakeistų eilučių žymės spalva.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Paremkite mus!