Formatavimas

Nustatomos specifinių simbolių rodymo „LibreOffice“ teksto dokumentuose ir tinklalapiuose parinktys, taip pat rodančiojo žymeklio parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė arba „LibreOffice“ tinklalapių rengyklė → Formatavimas.


Layout Assistance

Math baseline alignment

Specifies whether Math formula objects are aligned using the text baseline as reference. Uncheck this option to be able to change the vertical position of Math objects in a paragraph.

Rodyti formatavimo ženklus

Nustatoma, kuriuos formatavimo ženklus rodyti ekrane. Standartinėje mygtukų juostoje aktyvinkite funkciją Formatavimo ženklai – bus rodomi visi formatavimo nuostatų lange pasirinkti simboliai.

Pastraipos pabaigą

Nustatoma, ar rodyti pastraipų simbolius. Pastraipų simboliai gali nurodyti ir pastraipos formato informaciją.

Kėlimo ženklus

Nustatoma, ar rodyti kėlimo ženklus, šiuo atveju – sąlyginius brūkšnelius. Tai paslėpti naudotojo įterpti skirtukai, žodžio viduryje surenkami klavišais Žodžiai su tokiais brūkšneliais eilutės pabaigoje keliami tik ties šiais brūkšneliais, nepriklausomai nuo to, ar įgalintas automatinis žodžių kėlimas, ar ne.

Tarpus

Nustatoma, ar kiekvieną tarpą tekste vaizduoti tašku.

Jungiamuosius tarpus

Nustatoma, kad jungiamieji tarpai būtų vaizduojami kaip pilki stačiakampiai. Ties jungiamuoju tarpu žodis nekeliamas į naują eilutę, o tokį tarpą įterpti galima klavišų kombinacija .

Tabuliavimo žymes

Nustatoma, kad tabuliavimo žymės būtų vaizduojamos mažomis rodyklėmis.

Lūžius

Rodomi eilučių lūžiai, įterpti klavišais Lyg2+Įvesti. Tokiais lūžiais įterpiama nauja eilutė, bet nepradedama nauja pastraipa.

Paslėptus rašmenis

Kai įjungta parinktis Rodymas → Formatavimo ženklai, rodomas tekstas, kuriam pritaikyta rašmenų formato savybė „Paslėptas“.

Žymeles

Rodomi žymelių indikatoriai. | reiškia taškinę žymelę. [ ] žymi žymelės pradžią ir pabaigą teksto ištraukoje.

warning

Toliau išvardintos parinktys galimos tik tekstų rengyklėje, bet ne tinklalapių rengyklėje.


Apsaugotos sritys

Leisti žymeklį

Leidžiama nustatyti žymeklį apsaugotose srityse, tačiau jose neleidžiama atlikti jokių pakeitimų.

Rodantysis žymeklis

Čia parenkamos rodančiojo žymeklio nuostatos.

Rodantysis žymeklis

Įgalinamas rodantysis žymeklis. Tą patį atlikti galima ir Priemonių mygtukų juostoje spustelėjus mygtuką Rodančiojo žymeklio veiksena arba tekstų rengyklėje pasirinkus meniu komandas Taisa → Rodančiojo žymeklio veiksena.

Įterpti

Nustatomos rodančiojo žymeklio įterpimo parinktys. Rodančiojo žymeklio veiksenoje galima tiesiog spustelėti bet kurioje dokumento vietoje, ir toje vietoje bus pradėta nauja pastraipa. Šios pastraipos savybės priklauso nuo čia parinktų nuostatų. Galima parinkti tokias nuostatas:

Tabuliavimo žymes

Spustelėjus rodančiojo žymeklio veiksenoje, naujoje pastraipoje įterpiama tiek tabuliavimo žymių, kiek reikia spustelėjimo vietai pasiekti.

Tabuliavimo žymes ir tarpus

Spustelėjus rodančiojo žymeklio veiksenoje, naujoje pastraipoje įterpiama tiek tabuliavimo žymių ir tarpų, kiek reikia spustelėjimo vietai pasiekti.

Tarpus

Spustelėjus rodančiojo žymeklio veiksenoje, naujoje pastraipoje įterpiama tiek tarpų, kiek reikia spustelėjimo vietai pasiekti.

Kairiąją pastraipos paraštę

Rodančiojo žymeklio veiksenoje spustelėjimo vietoje nustatoma kairioji pastraipos paraštė. Pastraipai pritaikoma kairioji lygiuotė.

Pastraipos lygiuotę

Spustelėjus rodančiojo žymeklio veiksenoje nustatoma pastraipos lygiuotė. Priklausomai nuo spustelėjimo vietos, nustatyta lygiuotė gali būti kairinė, centrinė arba dešininė. Prieš spustelėjimą šalia žymeklio trikampiu bus vaizduojama, kokia lygiuotė bus pritaikyta.

note

Visos šios parinktys taikomos tik veikiamajai rodančiojo žymeklio veiksenoje įterptai pastraipai.


Image

Anchor

Defines the default anchor for inserted images. Available options are:

Paremkite mus!