Lentelės

Čia nustatomi lentelių teksto dokumentuose požymiai.

Galima parinkti numatytąsias stulpelių, eilučių ir lentelės veiksenos nuostatas. Taip pat nustatomos numatytosios stulpelių ir eilučių įterpimo bei dydžio keitimo parametrų reikšmės. Daugiau skaitykite .

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė arba „LibreOffice“ tinklalapių rengyklė → Lentelės.


Numatytosios lentelių parinktys

Čia parenkamos visų teksto dokumentuose sukurtų lentelių numatytosios nuostatos.

Antraštė

Nustatoma, kad pirmajai lentelės eilutei būtų taikomas pastraipos stilius „Lentelės antraštė“.

Kartoti antraštės eilutes naujuose puslapiuose

Nustatoma, ar lentelės antraštę kartoti kiekviename naujame puslapyje.

Neskaidyti lentelės ties puslapio lūžiais (netaikoma tinklalapiams)

Nustatoma, kad lentelės nebūtų skaidomos teksto skaidymo vietose (ties lūžiais). Šią parinktį galima nustatyti ir lange Lentelė → Savybės → Teksto skaidymas.

Kraštinė

Nurodoma, kad lentelių langeliai pagal numatytąsias nuostatas turėtų kraštinę.

Lentelių įvestis

Skaičių atpažinimas

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

Atpažintas skaičius rodomas numatytuoju kategorijos formatu lentelių langeliams, o pačiam langeliui pritaikomas atpažinto skaičiaus kategorijos formatas. Pavyzdžiui, jei skaičius atpažįstamas kaip data, langeliui pritaikomas datos kategorijos formatas. Langeliui galima pritaikyti konkretų skaičių formatą. Pavyzdžiui, jei Skaičių formato lange lentelės langeliui pritaikysite formatą „1999 m. gruodžio 31 d. penktadienis“, o langelyje įvesite datą 2018-03-15, data bus rodoma kaip „2018 m. kovo 15 d. ketvirtadienis.

note

Atpažintos datos ir laiko reikšmės paverčiamos į vidinį naudotojui nerodomą serijinį datos ir laiko formatą. Panašiai procentinės reikšmės verčiamos į vidines skaitines reikšmes. Loginės reikšmės verčiamos į reikšmes 1 ir 0.


Jei įvesti rašmenys neatpažįstami kaip skaičius, langelio kategorijos formatas pakeičiamas į teksto formatą, o įvesti rašmenys niekaip nekeičiami.

If Number recognition is not marked in the Options, numbers are saved in text format and are automatically left-aligned.

Skaičiaus formato atpažinimas

Jei parinktis Skaičiaus formato atpažinimas nepažymėta, bus atpažįstami tik tos kategorijos skaičiai, kurios formatas buvo pritaikytas lentelės langeliui. Įvedus bet kokio kito formato skaičių langelio kategorijos formatas bus nustatytas į teksto.

Pavyzdžiui, jei langelyje yra įvesta data ir langeliui yra pritaikytas datos kategorijos formatas, į tą langelį įvedus procentinę reikšmę langeliui bus pritaikytas teksto kategorijos formatas, o procentinė reikšmė nebus atpažinta kaip skaičius.

Jei parinktis Skaičiaus formato atpažinimas pažymėta, langeliui bus pritaikytas įvesto ir atpažinto skaičiaus kategorijos formatas.

Lygiuotė

Nustatoma, kad skaičiai visada būtų lygiuojami langelio apačioje, dešinėje pusėje. Jei parinktis nepažymėta, skaičiai bus lygiuojami langelio viršuje, kairėje pusėje.

note

Parinkties Lygiuotė reikšmė neturi įtakos tiesioginiam formatavimui. Jei langelio turiniui, kuris gali būti ir tekstas, ir skaičius, tiesiogiai pritaikysite centrinę lygiuotę, jis ir bus rodomas centre.


Valdymas klaviatūra

Langelių perkėlimas

Nustatomos numatytosios nuostatos eilutėms ir stulpeliams klaviatūra perkelti.

Eilutė

Nustatomas kraštinės žingsnis eilutei perkelti.

Stulpelis

Nustatomas kraštinės žingsnis stulpeliui perkelti.

Insert cell

Nustatomos numatytosios nuostatos eilutėms ir stulpeliams klaviatūra įterpti.

Eilutė

Specifies the default value for inserting rows.

Stulpelis

Specifies the default value for inserting columns.

Eilučių ar stulpelių dydžio keitimo poveikis

Nustatoma, kaip stulpelio ar eilutės dydžio pakeitimas paveiks gretimas eilutes ir stulpelius, taip pat visą lentelę.

Fiksuotas

Stulpelio ar eilutės dydžio keitimas įtakoja tik gretimos srities langelius.

Fiksuotas, proporcingas

Stulpelio ar eilutės dydžio keitimas įtakoja visą lentelę.

Kintamas

Stulpelio ar eilutės dydžio keitimas keičia ir lentelės dydį.

Paremkite mus!