Pagrindiniai šriftai

Parenkamos pagrindinių šriftų dokumentuose nuostatos.

Čia taip pat galima pakeisti Azijos ir kompleksinės teksto struktūros kalbų pagrindinius šriftus, jei tik šių kalbų suderinamumas įgalintas lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Pagrindiniai šriftai (Vakarų Europos).

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Pagrindiniai šriftai (Azijos). Turi būti įgalintos Azijos kalbos.


Pagrindiniai šriftai

Numatytasis

Nustatomas Numatytojo pastraipos stiliaus šriftas. Numatytojo pastraipos stiliaus šriftas naudojamas beveik visuose pastraipų stiliuose, nebent stiliaus apraše būtų nurodytas kitoks šriftas.

Dydis

Nurodomas šrifto dydis.

Antraštė

Nurodomas šriftas, naudotinas antraštėms.

Sąrašas

Nurodomas ženklintų, numeruotų sąrašų ir visų išvestinių stilių šriftas.

Kai lange pastraipai parenkate ženklinimo ar numeravimo tipą, tai pastraipai automatiškai pritaikomas sąrašo stilius.

Pavadinimas

Nurodomas paveikslų ir lentelių pavadinimų šriftas.

Rodyklė

Nurodomas šriftas, naudotinas rodyklėms ir turiniams.

Numatyta

Dialogo lange matomų parinkčių reikšmės atstatomos į numatytąsias reikšmes, kokios jos buvo įdiegus programą.

warning

Atstatant numatytąsias nuostatas patvirtinimo neprašoma.


Paremkite mus!