Pagrindiniai šriftai

Parenkamos pagrindinių šriftų dokumentuose nuostatos.

You can also change the basic fonts for Asian and complex text layout languages if their support is enabled in - Languages and Locales - General.

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Pagrindiniai šriftai (Vakarų Europos).

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Pagrindiniai šriftai (Azijos). Turi būti įgalintos Azijos kalbos.


Pagrindiniai šriftai

Numatytasis

Nustatomas Numatytojo pastraipos stiliaus šriftas. Numatytojo pastraipos stiliaus šriftas naudojamas beveik visuose pastraipų stiliuose, nebent stiliaus apraše būtų nurodytas kitoks šriftas.

Dydis

Nurodomas šrifto dydis.

Antraštė

Nurodomas šriftas, naudotinas antraštėms.

Sąrašas

Specifies the font and font size for the List paragraph style, which is inherited by all derived paragraph styles.

When you choose to format a paragraph with numbers or bullets in a text document, the program assigns these Paragraph Styles automatically.

Pavadinimas

Nurodomas paveikslų ir lentelių pavadinimų šriftas.

Rodyklė

Nurodomas šriftas, naudotinas rodyklėms ir turiniams.

Numatyta

Dialogo lange matomų parinkčių reikšmės atstatomos į numatytąsias reikšmes, kokios jos buvo įdiegus programą.

warning

Atstatant numatytąsias nuostatas patvirtinimo neprašoma.


Paremkite mus!